Μέτρα στήριξης γεωργών και κτηνοτρόφων αποφάσισε το Υπουργικό