Μιχάλης Χατζηγιάννης: «Αν δεν αποδώσουμε, εντίμως θα αποχωρήσουμε»