Παρατείνεται μέχρι 24 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για στρατιωτικές σχολές