Ιερά Σύνοδος για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Θα πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται