Προεδρικές: Τα πυρά Μαυρογιάννη-Αβέρωφ και το σχέδιο Χριστοδουλίδη για ΑΤΑ