Πολιτική

"Οι κανονισμοί πρέπει να τηρούνται" λέει η Αννίτα στους Προέδρους των Επιτροπών

ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σαφές μήνυμα ότι δεν νοείται σε καμιά περίπτωση να μην τηρούνται οι κανονισμοί της Βουλής, έστειλε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου κατά τη σύσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν θέματα και προβλήματα, τα οποία έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί και τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών.

Η κα. Δημητρίου τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι Πρόεδροι των Επιτροπών πρέπει πρώτα να φροντίζουν να τηρούνται οι κανονισμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε από την Πρόεδρο της Βουλής ενώπιον των παρευρεθέντων προέδρων επιτροπών, μία σειρά ζητημάτων τα οποία έχει διαφανεί ότι επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την ομαλή και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων διεκπεραίωση του νομοθετικού έργου, όπως και του ασκούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όπως αναφέρεται, «η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων επανέλαβε την προσήλωσή της στην πιστή εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής και στη δέσμευσή της να συμβάλει από τη θέση της στην αναβάθμιση της λειτουργίας των επιτροπών, καλώντας τους προέδρους να εφαρμόζουν πιστά τις πρόνοιές του».

Στη βάση των πιο πάνω, αναφέρεται, υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, την επανεγγραφή θεμάτων, τα οποία έχουν διαγραφεί, την τήρηση πρακτικών στις συνεδρίες, τα στάδια συζήτησης των σχεδίων νόμου, την κατάθεση προτάσεων νόμου και τροπολογιών, τη συζήτηση σχεδίων  νόμου με τη διαδικασία του επείγοντος, τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων και τη σύνταξη σχεδίων νόμου από εξωκοινοβουλευτικούς.

Σύμφωνα με σημείωμα που δόθηκε κατά τη σύσκεψη, το ωράριο των συνεδριών πρέπει να είναι συγκεκριμένο ως προς την ώρα και μέρα. Επίσης η διάρκεια συνεδρίασης της κάθε Επιτροπή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δύο ώρες, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τέθηκαν επίσης τα κριτήρια για την εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου, όπως η αρμοδιότητα της καθ’ ύλην επιτροπής, να μην υπάρχει εγγεγραμμένο παρόμοιο θέμα και να είναι παρών αυτοπροσώπως οι εισηγητής.  

Σε σχέση με επανεγγραφή θεμάτων που έχουν διαγραφεί ή προτάσεων νόμου, δεν θα πρέπει αυτό να γίνεται από Βουλευτές του ιδίου κόμματος και να μη γίνεται οικειοποίηση θέματος μη επανεκλεγέντος Βουλευτή.

Τα πρακτικά στις συνεδρίες θα πρέπει να τηρούνται συνοπτικά και θα γίνεται κατά λέξη τήρηση μόνο κατ’ εξαίρεση. Επίσης δεν θα πρέπει να δίνονται σε κανένα μη μέλος της Επιτροπή χωρίς την άδεια του Προέδρου. Επίσης δεν δίνονται σε κανέναν ηχητικά των συνεδριών.

Όσον αφορά συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, δεν θα πρέπει να παρακάμπτονται τα προβλεπόμενα στάδια συζήτησης, ενώ το στάδιο της κατ’ άρθρο συζήτηση δεν γίνεται στην παρουσία οργανώσεων. Το στάδιο της τοποθέτησης είναι ξεχωριστό και γίνεται σε κλειστή συνεδρία. Επίσης δεν θα πρέπει να γίνονται απ’ ευθείας συνεννοήσεις με ανεξάρτητους αξιωματούχους για υπό συζήτηση νομοσχέδια, αφού το δικαίωμα υποβολής νομοσχεδίων ανήκει στους υπουργούς.

Οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο επί των άρθρων των υπό ψήφιση σχεδίων νόμου και να μην υποβάλλονται τροπολογίες που αλλάζουν τον σκοπό και τη φιλοσοφία του. Επίσης να μην υποβάλλονται αόριστες και ασαφείς τροπολογίες, οι οποίες συνιστούν θέσεις πολιτικής του Βουλευτή.

Σε σχέση με τη δημοσιότητα των συνεδριών, παρίστανται σε αυτά μόνο τα καλούμενα πρόσωπα, τα μέλη της γραμματείας κάθε επιτροπής, κοινοβουλευτικοί συνεργάτες και οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Δεν γίνεται δημόσια διαβούλευση στις επιτροπές, ενώ δεν θα πρέπει να προστίθεται καλεσμένοι εκ των υστέρων. Δεν υφίσταται ο θεσμός των παρατηρητών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Η κατάθεση νομοσχεδίων στη Βουλή αποτελεί επίσημο στάδιο και κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Ολομέλειας που δεν είναι δυνατό να παρακάμπτεται και δεν είναι δυνατόν να γίνονται απευθείας συνεννοήσεις με υπουργούς και να αρχίζει η συζήτηση νομοσχεδίων πριν από την επίσημη κατάθεσή τους στη Βουλή.

Η διοχέτευση σχεδίων νόμου απευθείας στις επιτροπές από εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα αποτελεί διαδικασία μη επιτρεπτή η οποία ενέχει, όπως αναφέρεται, κινδύνους.

Γίνεται γραπτή ενημέρωση της Προέδρου της Βουλής από τον υπουργό που υποβάλλει το νομοσχέδιο στη Βουλή ή από τον βουλευτή που υποβάλλει την πρόταση νόμου με τη διαδικασία του επείγοντος. Εφόσον κηρυχθεί ως τέτοιο η συζήτηση του ολοκληρώνεται από την επιτροπή αυθημερόν και υποβάλλεται στην Ολομέλεια την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να παραπεμφθεί από την Ολομέλεια ένα επείγον νομοθέτημα  και πάλι για συζήτηση από την ίδια επιτροπή.

Οι προτάσεις νόμου συντάσσονται από την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και πρέπει να υποβάλλονται ως τελικά κείμενα με την υπογραφή του εισηγητή τους τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίας στην οποία ο Βουλευτής επιθυμεί την κατάθεσή της.

Αναφέρεται επίσης ότι βρίσκεται υπό εξέλιξη διαδικασία επισκόπησης της πρακτικής εφαρμογής του κανονισμού της Βουλής, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί πρόσφατα με σκοπό την απλοποίηση.

Από την πλευρά τους, οι παρευρεθέντες στη σύσκεψη πρόεδροι επιτροπών υπέβαλαν εισηγήσεις και κατέθεσαν προτάσεις αναφορικά με επιμέρους ζητήματα τα οποία προκαλούν δυσλειτουργίες σε υπηρεσιακό επίπεδο, συμφωνήθηκε δε ότι ο Κανονισμός της Βουλής χρήζει επανεξέτασης ως προς συγκεκριμένες πρόνοιες με στόχο την απλοποίησή του, επ’ ωφελεία των εργασιών της Βουλής.

Επιστολή για τον Α. Θεμιστοκλέους στην Πρόεδρο της Βουλής

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Παύλος Μυλωνάς επέδωσε στην Πρόεδρο της Βουλής επιστολή για το θέμα της συμπεριφοράς του Βουλευτή του ΕΛΑΜ Ανδρέα Θεμιστοκλέους.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, για το θέμα θα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία με βάση τους κανόνες δεοντολογίας όπως έγινε και με την προηγούμενη καταγγελία που αφορούσε το θέμα της κοινοβουλευτικής συνεργάτιδας των Οικολόγων Έφης Ξάνθου, για το οποίο στάλθηκε ήδη επιστολή στον κ. Θεμιστοκλέους για ευρήματα και αναμένεται η απάντησή του εντός επτά εργάσιμων ημερών.

Οι προβλεπόμενες ποινές περιλαμβάνουν προφορική ή γραπτή παρατήρηση, ή να κληθεί ο Βουλευτής να απολογηθεί ενώπιον της Ολομέλειας.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Xριστοδουλίδης στο AP: Η Τουρκία δημιουργεί μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία

Ο Υπουργός Εξωτερικών εξήγησε την τουρκική επιθετικότητα
29/09/2021 - 18:17

ΣχετικέςΕιδήσεις

Η Αννίτα Δημητρίου σε...επικίνδυνες αποστολές με πιστόλι στο χέρι εν ώρα δράσης

Η Πρόεδρος της Βουλής όπως δεν την έχουμε ξαναδεί
05/12/2021 - 11:22

Η Αννίτα Δημητρίου σε...επικίνδυνες αποστολές με πιστόλι στο χέρι εν ώρα δράσης

Η Πρόεδρος της Βουλής όπως δεν την έχουμε ξαναδεί
05/12/2021 - 11:22

ΠτΒ: Η επίσκεψη του Πάπα δίνει την ελπίδα να κυριαρχήσει η ειρήνη (ΦΩΤΟ)

Η ανάρτηση της Αννίτας Δημητρίου για την ιστορική επίσκεψη του Ποντίφικα στην Κύπρο
02/12/2021 - 16:14

Πρόεδρος της Βουλής: "Δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή και τη διχοτόμηση"

Τόνισε πως επιδίωξή είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων
28/11/2021 - 10:36

Η επιστολή Παπαχαραλάμπους σε Αννίτα για την τοπική αυτοδιοίκηση

Υπέρ της μεταρρύθμισης τάσσεται ο Δήμαρχος Στροβόλου
25/11/2021 - 18:34

ΠτΒ: Πρωτοβουλία για κατάθεση πρότασης νόμου κατοχύρωσης εκδοτών διαδικτύου

Όσα συζήτησαν Αννίτα Δημητρίου με εκπροσώπους του ΚΟΕΔ
24/11/2021 - 18:40

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Μπήκε για τα καλά ο χειμώνας: Βροχές παντού όλη την εβδομάδα (LIVE)

Την Τετάρτη ίσως δούμε τα πρώτα χιόνια στα ψηλότερα ορεινά

Κατεχόμενα: Μπορεί να μεταφερθούν 375.000 άτομα στην περιοχή Αμμοχώστου

Όσα δήλωσε ο "πρόεδρος" του τ/κ επιμελητηρίου πολεοδόμων

Δρ. Διέτης: Πέντε εκατομμύρια εμβολιασμοί παιδιών στις ΗΠΑ, καμία μυοκαρδίτιδα

Ο Καθηγητής Φαρμακολογίας εξηγεί γιατί η δόση του εμβολίου είναι μικρότερη για τα παιδιά
Ελλάδα

Άνδρας δέχθηκε δολοφονική επίθεση έξω από γυμναστήριο

Έγκλημα στο Γαλάτσι - Τον πυροβόλησαν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα

«Εκτοξεύθηκαν» οι θάνατοι από κορωνοϊό σε ένα 24ωρο στην Ελλάδα

Ο αριθμός των διασωληνωμένων άγγιξε τους 714 ενώ τα κρούσματα είναι σχεδόν 5.000

Είπε θόλωσε και την έπνιξε: «Μάλλον σκότωσα τη γυναίκα μου» ανέφερε στις Αρχές

15η γυναικοκτονία στην Ελλάδα μέσα στο 2021 - Συγκλονισμός από το αποτρόπαιο έγκλημα
Διεθνή

Νέα Υόρκη: Υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλο τον ιδιωτικό τομέα

Aρχής γενομένης από την 27η Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον δήμαρχο Μπιλ ντε Μπλάζιο

Φον Ντερ Λάιεν: Στόχος να εμβολιαστεί το 70% παγκόσμια έως τα μέσα του 2022

«Θα εντείνουμε την προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε την Αφρική στον εμβολιασμό»

«Άκυρη» η σύλληψη του Τούρκου αρχιμαφιόζου Σεντάτ Πεκέρ

Το Al Jazeera ανασκεύασε την είδηση και κάνει αναφορά σε «πιθανή έκδοση του Πεκέρ»

tv news

Ο Στάθης κατηγορεί τη Χάιδω για όλα τα δεινά. Ένας νέος κύκλος αίματος ανοίγει..

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Mια τυχαία περιπολία φέρνει πιο κοντά την αποκάλυψη του δολοφόνου του Στεφανή..

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Δευ, 06/12/2021 - 19:00THE CHASE
Δευ, 06/12/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Δευ, 06/12/2021 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Δευ, 06/12/2021 - 22:20Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Τρί, 07/12/2021 - 01:004
Τρί, 07/12/2021 - 02:00ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Τρί, 07/12/2021 - 03:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Τρί, 07/12/2021 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Τρί, 07/12/2021 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ