Αυτός είναι ο δρόμος του ΔΗΣΥ προς την κάλπη

Πέμπτη, 16/2/2023 - 19:06
Μικρογραφία

Με βάση το άρθρο 17.4 του Καταστατικού του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Πρόεδρος, έχει συγκαλέσει Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη Προέδρου του κόμματος στις 11 Μαρτίου 2023.

Μετά και τη σχετική συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου που συνήλθε στις 13 Φεβρουαρίου 2023 στη Λευκωσία, και με βάση τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, ισχύουν τα ακόλουθα:

Δικαίωμα υποβολής Υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2022 και τα οποία έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα, δηλαδή τη συνδρομή μέλους για τα έτη 2022 και 2023.

Υποβολή υποψηφιότητας θα γίνεται δεκτή την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ των ωρών 09:00 – 13:00 στην αίθουσα «Αμμόχωστος – Τάσος Μητσόπουλος» στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Δημοκρατικού Συναγερμού, Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης. Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα για προέλεγχο των εγγράφων.

Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου θα πρέπει να προσκομίσουν ενυπόγραφο κατάλογο 100 υποστηρικτών του, μελών του κόμματος με δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία της εκλογικής διαδικασίας, στους οποίους πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 10 μέλη εγγεγραμμένα στο μητρώο της Λευκωσίας, 10 μέλη εγγεγραμμένα στο μητρώο της Λεμεσού, 10 μέλη εγγεγραμμένα στο μητρώο της Αμμοχώστου, 10 μέλη εγγεγραμμένα στο μητρώο της Λάρνακας, 10 μέλη εγγεγραμμένα στο μητρώο της Πάφου και 10 μέλη εγγεγραμμένα στο μητρώο της Κερύνειας.

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν

  1. Συμπληρωμένη τη Δήλωση Υποψηφιότητας για τη θέση την οποία διεκδικούν
  2. Την πολιτική τους ταυτότητα ή αντίγραφο.
  3. Την κομματική τους ταυτότητα για το 2023 ή απόδειξη/βεβαίωση πληρωμής της συνδρομής τους για τα έτη 2022 και 2023.
  4. Βιογραφικό Σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή
  5. Πρόσφατη φωτογραφία τους, μέγεθος διαβατηρίου, σε ηλεκτρονική μορφή.
  6. Παράβολο υποψηφιότητας ύψους €500,00.
  7. Το έντυπο με τους 100 υποστηρίζοντες

Δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος που ήσαν εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών ενενήντα (90) μέρες πριν, δηλαδή κατά την 11η Δεκεμβρίου 2022, και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα για το έτος 2023.

Τα μέλη του Κόμματος μπορούν να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις πληρώνοντας 10 ευρώ στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα κατά την προσέλευση για την ψηφοφορία, στα επαρχιακά γραφεία του Κόμματος ή και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική πύλη μελών του κόμματος https://my.disy.cy/. Οι άνω των 70 ετών δικαιούνται να ψηφίσουν χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού μετά από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.

Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου.

Συναφή θέματα

Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 7.6), το Πολιτικό Γραφείο, έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ρυθμίζει με αποφάσεις κάθε θέμα που εγείρεται και είναι συναφές προς τη διεξαγωγή των εργασιών της Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης. Με απόφαση του ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2023, το Πολιτικό Γραφείο εξουσιοδότησε το Εκτελεστικό Γραφείο να επιλαμβάνεται των θεμάτων που εγείρονται και έχουν συνάφεια με την διεξαγωγή των εργασιών της Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.