ΦΩΤΟ: Παιδάκια νηπιαγωγείου ύψωσαν λάβαρο και παρέλασαν για την 25η Μαρτίου