Πρώτος με…διαφορά και πρόγραμμα που διαφέρει ο Alpha Κύπρου