Υποχρεωτική χρήση κράνους στα ποδήλατα από σήμερα, οι ποινές και ο αντίλογος