Χριστοδουλίδης: Eνίσχυση της οικονομίας μέσω της αύξησης εξαγωγής φαρμάκων