Ολοκλήρωση της Μεγάλης Παιδοκαρδιοχειρουρικής Εβδομάδας