"Ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει": Η εκτίμηση του Δρ. Αντρέα Ασσιώτη για τα επιτόκια