«Ο πόθος των Ελλήνων για ελευθερία, θα πρέπει να μας συναρπάζει και σήμερα»