Οχυρωμένο το τραπεζικό σύστημα, διαβεβαιώνει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας