Μόσχα: Η νέα πρεσβεύτρια των ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να βελτιώσει τις σχέσεις μας