Αναμένει το πόρισμα για τη γυμνή ηλικιωμένη το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας