Έπεσαν οι πρώτες ποινές για τον φόνο στις Κεντρικές