Ελλείψεις φαρμάκων προκαλούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση ασθενών στα φαρμακεία