Επ. Ενέργειας: Προβλήματα στη διαδικασία παραχώρησης αδειών για φωτοβολταϊκά