Οδηγοί προσοχή: Ισχυροί άνεμοι και έντονη βροχόπτωση στην περιοχή Επισκοπής