Οι δεξαμενές των μονομάχων, πόσες γυναίκες ψήφισαν Νίκο και πόσοι νέοι Ανδρέα