Ξενοφώντος: Έντονο ενδιαφέρον για προγράμματα στο πλαίσιο ΚΑΠ

Παρασκευή, 2/6/2023 - 19:20
ΠΕΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει από τον αγροτικό κόσμο για τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 όσο και της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος.

Σε χαιρετισμό του στην 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 και στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ στον Καλοπαναγιώτη, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι πρόσφατες προκηρύξεις των δύο σημαντικότερων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, α) του Καθεστώτος 4.1  για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και β) του Μέτρου 6.1 για παροχή ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών έδειξαν το έντονο ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεών τους, δημιουργία νέων μονάδων, και εγκατάσταση των νέων της υπαίθρου μας στο πρωτογενή τομέα.

Σημείωσε, ότι οι αιτήσεις που λήφθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά από τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό επιδότησης €70 εκ. σε σχέση με €36 εκ. που προέβλεπε η αρχική προκήρυξη. Η διαχείριση αυτού του ζητήματος, επεσήμανε, ήταν από τις πρώτες άμεσες προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η νέα διακυβέρνηση στα θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης.

Το Υπουργείο του, συνέχισε, αφού μελέτησε με κάθε σοβαρότητα το θέμα, αποφάσισε την έγκριση όλων των αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, διπλασιάζοντας τον αρχικό προϋπολογισμό των δύο προκηρύξεων ενώ την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πρόθεση του Υπουργείου για έγκριση όλων των επιλέξιμων αιτητών παραχωρώντας χρηματοδότηση πέραν των €70 εκ. για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τους γεωργούς μας.

Τόνισε ότι οι επενδύσεις που θα εγκριθούν περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον πρωτογενή τομέα με καθοριστική συμβολή στη βελτίωση της συνολικής επίδοσης των εκμεταλλεύσεων (οικονομική και περιβαλλοντική).

Επεσήμανε ότι οι ενισχύσεις προορίζονται κατά κύριο λόγο σε νέους που είτε εγκαθίστανται στη γεωργία για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων είτε είναι υφιστάμενοι γεωργοί νεαρής ηλικίας.

«Όπως θα διαπιστώσετε και στο άμεσο μέλλον, οι νέοι μας θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας και της προσοχής μας γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι αποτελούν το μέλλον της κυπριακής γεωργίας. Μόνο θέτοντας γερές βάσεις για το μέλλον θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και ταυτόχρονα να αναζωογονήσουμε την ύπαιθρό μας», πρόσθεσε.      

Περαιτέρω, ο Υπουργός είπε πως η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα κομβική αφού, όπως σημείωσε, πλέον εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο άμεσων εκταρικών και κεφαλικών επιδοτήσεων όπως περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Ανέφερε ότι η πρώτη προκήρυξη της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων με το νέο πλαίσιο, που έληξε πριν από λίγες μέρες, χαρακτηρίστηκε και πάλι από ευρεία συμμετοχή του αγροτικού κόσμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, είπε, υποβλήθηκαν πέραν των 30.000 αιτήσεων, οι οποίες στην παρούσα φάση εξετάζονται από τον Οργανισμό Πληρωμών ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος μας για καταβολή των σχετικών πληρωμών που ξεπερνούν τα €60 εκ. εντός του έτους.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, είδαμε να αγκαλιάζονται από τον αγροτικό μας κόσμο οι πλείστες εκ των παρεμβάσεων που εφαρμόζονται από φέτος για πρώτη φορά. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τους γεωργούς μας όπως οι δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (για παράδειγμα η τοποθέτηση κομπόστας και ο θρυμματισμός κλαδεμάτων) και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της παρέμβασης για νησίδες βιοποικιλότητας στα σιτηρά», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα κεφαλικά μέτρα, συνέχισε, είναι με ικανοποίηση που διαπιστώσαμε τη μαζική συμμετοχή των χοιροτρόφων μας στην παρέμβαση που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και στοχεύει στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στους χοίρους.

Είπε επίσης, ότι Υπουργείο του σκοπεύει να αξιοποιήσει τις εμπειρίες της φετινής πρώτης χρονιάς υλοποίησης, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει, σε συνεννόηση πάντοτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένες πρόνοιες που ενδεχομένως να χρήζουν διαφοροποίησης.

Αμέσως μετά τον χαιρετισμό παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση προόδου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κατά το έτος 2022, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους €28.612.266. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν ακόμα πως οι συνολικές πληρωμές από την έναρξη του ΠΑΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε €226.363.486.

Πορεία υλοποίησης πρώτου εξαμήνου 2023

Ο Ανώτερος Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μάριος Αδαμίδης, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Όπως ανέφερε ο κ. Αδαμίδης, σε γενικές γραμμές οι πλείστες από τις Παρεμβάσεις έχουν καλύψει τους στόχους που τέθηκαν, ωστόσο ξεκίνησε η μελέτη σειράς θεμάτων, τα οποία θα υποβληθούν μέσω της τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο και να επιτευχθούν περαιτέρω οι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου.

Επεσήμανε πως θα γίνει αξιολόγηση της κατάστασης και θα μελετηθούν τα θέματα που χρήζουν ανασχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Ανακοίνωσε, ακόμα, την έναρξη κύκλου επαφών με τους παραγωγούς για διαβούλευση σχετικά με τις εισηγήσεις που έχουν για τα διάφορα μέτρα.

Πρόσθετα ανέφερε για την έναρξη της εφαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με απώτερο στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας, για τα μέτρα και παρεμβάσεις της νέας προγραμματικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν διάφορα θέματα, τα οποία όπως ανέφερε ο πρόεδρος, θα συζητηθούν, ενώ οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων εξέφρασαν την έντονή τους ανησυχία σε ό,τι αφορά το νέο υπό συζήτηση κανονιστικό πλαίσιο και τις απαγορεύσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση κανονισμού για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.    

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων έγινε παρουσίαση των δράσεων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου κατά το 2022 που είχαν ως στόχο την ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων αλλά και των έργων που υλοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Καλοπαναγιώτη, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πηγή
ΚΥΠΕ