Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Καμία εκποίηση δεν θα γίνει εάν καλύπτεται από το ΕΣΤΙΑ

Πέμπτη, 2/2/2023 - 11:47
Μικρογραφία

Ανακοίνωση σχετικά με τις εκποιήσεις και το σχέδιο ΕΣΤΙΑ εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών με την οποία και ξεκαθαρίζει μεταξύ άλλων ότι οι πρόνοιες του νόμου είναι σαφείς και δεσμευτικές.

Αυτούσια η ανακοίνωση Κωνσταντίνου Πετρίδη:

Σε σχέση με την σχετική δημόσια συζήτηση επιθυμώ να ξεκαθαρίσω τα ακόλουθα:

Οι εταιρίες εξαγοράς πιστώσεων (ΕΕΠ) που αγοράζουν ΜΕΔ από Τράπεζα που συμμετέχει στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ είναι υποχρεωμένες να προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες, προς υλοποίηση της έγκρισης του Σχεδίου.

Οι πρόνοιες του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου είναι σαφείς και ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ για τα μέρη και επαρκείς για ανάληψη από τις ΕΕΠ όλων των υποχρεώσεων και διεκπεραίωση των ενεργειών που τους αναλογούν ως ο αγοραστής/νέος πιστωτής πιστωτικής διευκόλυνσης που έχει εγκριθεί στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.

Αυτή είναι και η θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου η οποία εκφράστηκε μετά από σχετικό παράπονο και την οποία υιοθετώ πλήρως.

Θεωρώ επίσης ότι ΟΥΔΕΜΙΑ διαδικασία εκποίησης θα κινηθεί είτε από Τραπεζικό Ίδρυμα είτε από ΕΕΠ το οποίο καλύπτεται είτε από το Εστία είτε από το σχέδιο δόσης έναντι ενοικίου. Σχετική είναι συνεννόηση που έγινε στο παρελθόν μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Τραπεζών

Συνεπώς, καλώ όλες τις Εταιρίες Εξαγοράς Πιστώσεων να προχωρήσουν άμεσα στη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν αιτήσεις στο Σχέδιο Εστία, πάντοτε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ο Αρμόδιος Φορέας του Σχεδίου, προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας του πολίτη.