Συμφωνία 10 σημείων για την εύρυθμη λειτουργία της τραπεζικής αγοράς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η συνάντηση μεταξύ του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου με τον επιχειρηματικό κόσμο, τους επαγγελματικούς φορείς, καθώς και τους Ανώτατους Εκτελεστικούς Διευθυντές και τους Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης των τραπεζών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Διοικητή της ΚΤΚ.

Στη συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΕΛΚ, Invest Cyprus, CIFA, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και της Επιτροπής Εταιρειών, Φορολογικού Σχεδιασμού & Χρηματιστηρίου, του Συνδέσμου Κυπριακών Τραπεζών, της Τράπεζας Κύπρου, της Ελληνικής Τράπεζας, της RCB, της Eurobank, της Astro, της Alpha, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Societe General, της Εθνικής, της CDB,  καθώς και υπηρεσιακοί της ΚΤΚ.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες, έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μερών για εξεύρεση συγκεκριμένων μέτρων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοοικονομικού τομέα.

Ενδεικτικά αποφασίστηκαν:

  • Διεξαγωγή σεμιναρίων της ΚΤΚ στους Λειτουργούς Συμμόρφωσης των τραπεζών για επεξηγήσεις επί των κανονισμών AML προς διευκόλυνση των πελατών τους.
  • Παροχή εξηγήσεων των τραπεζών για την απόρριψη αιτημάτων πελατών.
  • Έναρξη εργασιών της Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην ΚΤΚ για διερεύνηση παραπόνων και ενημέρωση των Τραπεζών για  τυχόν διορθωτικές ενέργειες.
  • Υποβολή ολοκληρωμένων φακέλων πελατών προς τις τράπεζες από τους συμβούλους τους για διευκόλυνση δέουσας επιμέλειας.
  • Δημιουργία Working Group τραπεζών – φορέων για συζήτηση άλλων μέτρων για διασφάλιση πιο αποδοτικών διαδικασιών, υπό την παρακολούθηση της ΚΤΚ.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Διοικητής της ΚΤΚ προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της χώρας, καθώς και τις τράπεζες της χώρας για τον πολύ εποικοδομητικό διάλογο που είχαμε σήμερα. Ο σκοπός ήταν να καταλήξουμε σε αποτελέσματα. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήσαμε σε μια σειρά μέτρων για το καλό της οικονομίας μέσα από πιο σωστές και αποδοτικές διαδικασίες, σεβόμενοι, πάντοτε, φυσικά τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Έχουμε καταλήξει σε δέκα βασικά μέτρα που θα μπουν σε εφαρμογή για να μπορέσουν οι διαδικασίες να γίνουν πιο αποδοτικές. Να ευχαριστήσω ξανά όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνάντηση και σίγουρα θα έχουμε και άλλες συναντήσεις για να δούμε την πρόοδο που θα επιτευχθεί από τα μέτρα που αποφασίστηκαν, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε και τα πρακτικά αποτελέσματα».

Σε ερώτηση για να δοθούν παραδείγματα για το ποια είναι αυτά τα δέκα μέτρα, ο κ. Ηροδότου είπε ότι «κάποια παραδείγματα είναι η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας (working group) μεταξύ των οικονομικών φορέων, των τραπεζών για να συζητηθούν τρόποι επίτευξης πιο καλών χρόνων διεκπεραίωσης, θα συμμετέχει και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μέτρα και να συμφωνηθούν για πιο αποδοτικές διαδικασίες  συνάδουν με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Η Κεντρική Τράπεζα θα διοργανώσει σεμινάριο πάλι με τους φορείς και τους Λειτουργούς Κανονιστικής Συμμόρφωσης των τραπεζών για να επεξηγηθούν οι Κανονισμοί και να απαντηθούν οποιεσδήποτε απορίες. Η Κεντρική Τράπεζα είναι στη διάθεση, σε ad hoc βάση, για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις για να επιλύνονται πιο γρήγορα οποιεσδήποτε περιπτώσεις που προκαλούν απορίες».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το αν υπάρχει το αίσθημα ότι οι εποπτικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες σε σημείο που χάνονται οι συναλλαγές, για το καλό της οικονομίας, ο κ. Ηροδότου είπε ότι «σίγουρα, αν όλοι όσοι επηρεάζονται αλλάξουμε λίγο την προσέγγιση, μπορούν να επιτευχθούν πιο γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Είναι αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Επίσης, να ενημερώσω για ένα άλλο μέτρο, ότι έχουμε ήδη δημιουργήσει στην Κεντρική Τράπεζα, μια καινούργια Υπηρεσία της Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας, όπου στη βάση των παραπόνων που δεχόμαστε στην Κεντρική Τράπεζα, εξετάζουμε αυτά τα θέματα και διαδικασίες στις τράπεζες, πάλι για να μπορέσουμε να υποδεικνύουμε σε τράπεζες ποια τυχόν διορθωτικά μέτρα θα ήταν καλά να ληφθούν. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι χρειάζεται η συμβολή όλων και των οικονομικών φορέων και των επαγγελματικών φορέων και των τραπεζών για την επίτευξη αποτελεσμάτων και η Κεντρική Τράπεζα θα συμβάλει, επίσης, στην προσπάθεια για να αποκομίσουμε τα θετικά οφέλη για την οικονομία».

Την ικανοποίηση τους για την ευγενή πρωτοβουλία του Διοικητή της ΚΤΚ για την πραγματοποίηση της συνάντησης εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, κ. Τζώρτζια Κωνσταντίνου Παναγιώτου, η οποία είπε ότι ο στόχος ήταν η βελτιστοποίηση των τραπεζικών πρακτικών ούτως ώστε να υποβοηθηθεί το κυπριακό επιχειρείν και η κυπριακή οικονομία γενικότερα. Σημείωσε ότι ο στόχος επιτεύχθηκε και συνεχίζουμε με μια σειρά θεσμοθετημένων συσκέψεων σε τακτή βάση ούτως ώστε, μέσα από τον διάλογο, να προσπαθήσουμε όλοι να βρούμε κοινό έδαφος.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης χαρακτήρισε εξαιρετική την πρωτοβουλία του Διοικητή της ΚΤΚ, παρόμοια της οποίας δεν έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Σημείωσε ότι «ήρθαν κοντά οι επικεφαλής των κυπριακών τραπεζών μαζί με τους σημαντικότατους φορείς της οικονομίας, συζητήθηκαν διαδικασίες με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε το επιχειρείν και πιο εύκολο και πιο γρήγορο, αλλά και να διατηρήσουμε ψηλά επίπεδα συμμόρφωσης με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς τραπεζικούς Κανονισμούς, ούτως ώστε το όνομα της Κύπρου και του τραπεζικού μας συστήματος να παραμείνει ψηλά. Θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία του Διοικητή, για πρώτη φορά, φέρνει κοντά τον τραπεζικό τομέα και τους φορείς της οικονομίας και μαζί έχουμε ήδη θεσμοθετήσει διαδικασίες με τις οποίες θα επιτύχουμε τον στόχο μας προς όφελος της οικονομίας και του τόπου μας».

Από πλευράς του o Πρόεδρος του CIFA, κ. Ανδρέας Γιασεμίδης, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Διοικητή για την εποικοδομητική συνάντηση, η οποία αποτελεί συνέχεια για να βοηθηθεί το επιχειρείν και την προσέλκυση επενδυτών από διάφορες χώρες στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που έγινε και ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί το κλίμα γενικά στο κυπριακό επιχειρείν και να βοηθήσει την Κύπρο να συνεχίσει να προσελκύει επενδύσεις και επενδυτές από διάφορες χώρες.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων Invest Cyprus, κ. Μάριος Τανούσης, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Διοικητή της ΚΤΚ για να φέρει μαζί τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και τις τράπεζες, καθώς και τον Invest Cyprus, ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι οι ξένες επενδύσεις συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου και η διευκόλυνση των ξένων επενδυτών στο άνοιγμα λογαριασμών αλλά και στην διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών με ευελιξία θα βοηθήσει την περαιτέρω ενίσχυση αλλά, επίσης και τη διευκόλυνση των ξένων επενδυτών.

Επόμενο άρθρο

Άκουσαν τους προβληματισμούς των επιχειρηματιών οι Τράπεζες

Νέα συνάντηση κατόπιν πρωτοβουλίας του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
06/09/2021 - 18:04

ΣχετικέςΕιδήσεις

Σε ισχύ από σήμερα ο νόμος για αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου
15/10/2021 - 13:48

Νέα απόφαση για τιμητική άδεια σε εθνοφρουρούς που εμβολιάσθηκαν ή θα το πράξουν

Οι σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού - Άδεια λειτουργίας σε Πανεπιστήμιο
08/10/2021 - 13:58

Επίσημο: Στο γήπεδο με PCR οι ανεμβολίαστοι

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες
08/10/2021 - 11:52

Αυτά είναι τα νέα μέτρα που αποφάσισε το Υπουργικό

Αλλαγές σε γήπεδα, θέατρα, γάμους και βαπτίσεις - Οι χαλαρώσεις που ισχύουν από αύριο
08/10/2021 - 11:45

Τι... έμεινε από τη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ

Ελπίδα να πέσουν οι τόνοι, συνεχίζονται οι ξένοι στο VAR, έξτρα κάμερα
06/10/2021 - 11:45

SafePass μόνο σε πλήρως εμβολιασμένους και νέα πρόταση για τα rapid tests

Σπαρακτικό βίντεο μέσα από το νοσοκομείο - "Δεν είναι αστείο με τον covid, προσέχετε..."
03/10/2021 - 20:26

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Στο σπίτι της η μικρή Άσια μετά την πρώτη δόση φαρμάκου (ΦΩΤΟ)

Την έλαβε χθες στο Μακάρειο Νοσοκομείο καθώς πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία SMA τύπου 1

Από 3½ χρόνια σε 5 χρόνια η ποινή καταδικασθέντα για παιδική πορνογραφία

Για το Ανώτατο, οι επιβληθείσες ποινές «είναι έκδηλα ανεπαρκείς»

Αυξάνονται στα 53 τα σημεία για rapid tests αύριο Σάββατο (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σε ποιες τοποθεσίες θα βρίσκονται οι κινητές μονάδες και το ωράριο λειτουργίας τους
Ελλάδα

Θρήνος για τον παππού που πνίγηκε για να σώσει τα εγγόνια του στην Κρήτη

ΤΙ δηλώνει ο γιος του για τη θυσία του 61χρονου που "έσβησε" μπροστά στη γυναίκα του

Πέταξε με Rafale στους γαλλικούς αιθέρες ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ (ΦΩΤΟ)

"Το δέος δεν περιγράφεται με λέξεις", έγραψε σε ανάρτηση στο twitter
Διεθνή

Το "dankeschön Angela" των ευρωπαίων ηγετών στην Άνγκελα Μέρκελ (ΒΙΝΤΕΟ)

«Χωρίς την Ανγκελα είναι σαν την Ρώμη χωρίς το Βατικανό ή το Παρίσι χωρίς τον Πύργο Άιφελ"

Η τραγωδία στο σετ ταινίας ξύπνησε μνήμες από το "Κοράκι" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο θανάσιμος τραυματισμός του Μπράντον Λι στα γυρίσματα τον Μάρτιο του 1993

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο εγκέλαδος "ταρακούνησε" την πρωθυπουργό Νέας Ζηλανδίας

Την ώρα της σεισμικής δόνησης η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός δεχόταν ερώτηση

tv news

Η ζωή του Μαθιού σε κίνδυνο. Η Αργυρώ αποκαλύπτει στη Μαρίνα το μυστικό…

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Ο Στέφανος είναι ο βασικός ύποπτος για τους 2 φόνους.Αυτός αρνείται κάθε εμπλοκή

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 22/10/2021 - 19:00THE CHASE
Παρ, 22/10/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Παρ, 22/10/2021 - 21:00ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 22/10/2021 - 23:20THE BACHELOR
Σάβ, 23/10/2021 - 02:00THE CHASE
Σάβ, 23/10/2021 - 02:45ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Σάβ, 23/10/2021 - 03:30ΚΑΡΜΑ
Σάβ, 23/10/2021 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ