Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης: Πάνω από 200 αιτήσεις σε μια εβδομάδα

Γράφει ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου 
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy


Τις 200 έχουν φτάσει οι αιτήσεις από νηπιαγωγεία τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Την Παρασκευή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενημέρωσης των παρόχων από την υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και πλέον θα δοθεί η δυνατότητα μέχρι τις 25 Αυγούστου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση τους για εξέταση και ένταξη τους στο σχέδιο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια Υφυπουργείου, είναι η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, και θα δίδεται χρηματοδότηση ποσοστού μέχρι 80% του ύψους των τροφείων παιδιών που φοιτούν σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, δεν λείπουν οι αντιδράσεις. Αντιδράσεις οι οποίες προέρχονται από μερίδα ιδιοκτητών νηπιαγωγείων και επικεντρώνονται κυρίως στο γεγονός ότι τα χρήματα της επιχορήγησης θα κατατίθενται από το κράτους στα νηπιαγωγεία και όχι στους γονείς των παιδιών. Η κίνηση αυτή, υποστηρίζουν, θα δώσει το δικαίωμα στο κράτος να ασκεί έλεγχο στις επιχειρήσεις τους.

Τι ισχύει με τις αιτήσεις 
Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται με την υποβολή της αίτησης ότι υπάρχουν αυξήσεις στα δίδακτρα, σε σχέση με την περσινή χρονιά, οι οποίες ξεπερνούν τα 10 ευρώ, τότε η αρμόδια Υπηρεσία του Υφυπουργείου επικοινωνεί πρώτα με τον πάροχο για επιβεβαίωση ότι δεν έχει γίνει κάποιο λάθος και σε περίπτωση που ο πάροχος πράγματι επιθυμεί να αυξήσει τα δίδακτρα του πέραν των 10 ευρώ τότε η αίτηση απορρίπτεται και δεν θα ενταχθεί στο σχέδιο.

Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις, νηπιαγωγείων τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσει όλες τις σχετικές άδειες λειτουργείας για όλα τα προγράμματα που προσφέρουν, τότε με βάση τους όρους προκήρυξης του Σχεδίου, η αίτηση δεν απορρίπτεται αυτόματα αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο της ένταξης στο σχέδιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που μπορούν να τεθούν. Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με τον Φάνο Κουρουφέξη, Ανώτερο Λειτουργό Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, εάν ένας σταθμός κάνει αίτηση για να ενταχθεί στο σχέδιο και ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει για παράδειγμα, πολεοδομική άδεια, τότε η Υφυπουργός, αφού λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα της περίπτωσης, έχει την εξουσία να του επιτρέψει να συμμετέχει στο σχέδιο, με τον όρο όμως ότι θα πρέπει να προωθήσει τις διαδικασίες εξασφάλισης της άδειας μέχρι καθορισμένη ημερομηνία. Εάν δεν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις τότε θα τεθεί εκτός του σχεδίου.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου ένας σταθμός ή νηπιαγωγείο δεν έχει προλάβει να εκδώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα υπάρχει η δυνατότητα για να ενταχθεί στο σχέδιο όμως θα καθοριστεί συγκεκριμένη περίοδος για να συμμορφωθεί. Επιπρόσθετα όμως, υπάρχει και η κατηγορία εκείνων των σταθμών και νηπιαγωγείων τα οποία λόγω για παράδειγμα κτηριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αιτήσεις απορρίπτονται και ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. 


«Στόχος να μας ελέγχουν»
Όπως ανέφεραν ιδιοκτήτες / ιδιοκτήτριες νηπιαγωγείων με τους οποίους επικοινωνήσαμε, το κράτος έφερε προ τετελεσμένων τα σχολεία εκφράζοντας την άποψη πως δεν προηγήθηκε κανένας διάλογος έτσι ώστε να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους. Κάποιοι από τους ιδιοκτήτες / ιδιοκτήτριες νηπιαγωγείων θεωρούν πως ο λόγος που το κράτος επέλεξε να πληρώνει τη χορηγία κατευθείαν στα σχολεία και όχι στους γονείς είναι γιατί γίνεται προσπάθεια από την πλευρά τους κράτους να ασκείται έλεγχος στις επιχειρήσεις τους. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την κατάρτιση του σχεδίου προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση και λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις και οι παρατηρήσεις τόσο του Συνδέσμου Νηπιαγωγών Κύπρου όσο και των οργανωμένων γονέων και συντεχνιών.

Επιπρόσθετα, προβάλλουν ως επιχείρημα το γεγονός ότι το κράτος δεν θα είναι τυπικό με τις πληρωμές του προς τους παρόχους.

Αντιδράσεις υπάρχουν και για τον όρο του σχεδίου που αναφέρει πως οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις για πλήρη φοίτηση πέραν των €10 ανά μήνα σε σχέση με τα ποσά που χρέωναν για τις ίδιες υπηρεσίες κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Για το θέμα αυτό, προβάλλεται το επιχείρημα πως τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, αντιμετωπίζουν σημαντικές αυξήσεις σε ότι αφορά, τα ενοίκια, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα τρόφιμα αλλά και τις αυξήσεις προς το προσωπικό και ως εκ τούτου, θεωρούν λάθος το γεγονός ότι μπήκε ένας τέτοιος όρος.

Για το θέμα αυτό, η τοποθέτηση από πλευράς Υφυπουργείου αναφέρει πως ο στόχος είναι να επωφεληθούν της επιδότησης κυρίως τα παιδιά και οι γονείς και να εμποδιστούν οι σταθμοί από το να επιβάλουν τέτοιες αυξήσεις λόγω της επιδότησης, οι οποίες θα απορροφούσαν σημαντικό μέρος της βοήθειας που παρέχει το κράτος. Για παράδειγμα, για ένα γονέα του οποίου η επιδότηση είναι 150 ευρώ μηνιαίως, εάν ο σταθμός επέβαλλε 50 ευρώ αύξηση σημαίνει ότι ο γονέας θα στηριζόταν μόνο κατά 100 ευρώ αφού θα απορροφούσε ο σταθμός μέρος της επιδότησης μέσω της αύξησης των διδάκτρων.

Στόχος οι ίσες ευκαιρίες 
Όπως ανέφερε στο Alphanews.live o Φάνος Κουρουφέξης, το κράτος “επενδύει” σ` αυτά τα παιδιά 16 εκατομμύρια ετησίως, για τη χρηματοδότηση ποσοστού μέχρι 80% του ύψους των τροφείων παιδιών που φοιτούν σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Το επίδομα κυμαίνεται από 100 μέχρι 350 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί, σύμφωνα με εισοδηματικά και άλλα κριτήρια. Στόχος του Σχεδίου Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η ενίσχυση και στήριξη των οικογενειών με παιδιά και η συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Πρόσθεσε πως το εν λόγω έργο εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, ιδιαίτερα για τις ηλικίες μέχρι 2 ετών, όπου η προσφορά θέσεων και το ποσοστό συμμετοχής είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο.
Το επενδυτικό έργο με προϋπολογισμό ύψους €15 εκατ. αφορά σε σχέδιο παραχώρησης χορηγιών προς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Αρχές Τοπικές Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία τουλάχιστον 25 Πολυδύναμων Κέντρων για παιδιά ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών και 6 μέχρι 13 ετών και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών ηλικίας 0 μέχρι 4 ετών, με 

Το ύψος της επιχορήγησης
Το μηνιαίο ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 80% του ύψους των μηνιαίων διδάκτρων, με μέγιστο ποσό που κυμαίνεται από €100 μηνιαίως για κάθε παιδί μέχρι και €350 μηνιαίως για κάθε παιδί, στη βάση κριτηρίων εισοδήματος της οικογένειας και του αριθμού των τέκνων.
Για παιδιά ηλικίας 0-2 ετών ή που φοιτούν σε βρεφικά τμήμα, εισόδημα μέχρι 19.500, 19.500 – 30.000, 30.000 - 39.000, 39.000 – 49.000+.

  • Μονότεκνοι €225 / μήνα, €200 / μήνα, Δίτεκνοι €250 / μήνα, €225 / μήνα, €200 / μήνα.
  • Τρίτεκνοι, €275 / μήνα, €250 / μήνα, €225 / μήνα, €200 / μήνα.
  • Πολύτεκνοι και ΕΜΟ €300 / μήνα, €275 / μήνα, €250 / μήνα, €225 / μήνα.

Για παιδιά ηλικίας 2-4 ετών ή που φοιτούν σε νηπιακά τμήματα, εισόδημα μέχρι 19.500, 19.500 – 30.000, 30.000 - 39.000, 39.000 – 49.000+.

Μονότεκνοι €125 / μήνα, €100 / μήνα. Δίτεκνοι €150 / μήνα, €125 / μήνα, €100 / μήνα. Τρίτεκνοι €175 / μήνα, €150 / μήνα, €125 / μήνα, €100 / μήνα. Πολύτεκνοι και ΕΜΟ €200 / μήνα, €175 / μήνα, €150 / μήνα και €125 / μήνα.

Στα ανωτέρω ποσά προστίθενται (σε όλες τις κατηγορίες) επιπλέον €50 / μήνα για παιδιά που φοιτούν και απόγευμα (μετά τις 3:30 μ.μ.).

Αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό του ύψους της επιδότησης, λαμβάνονται υπόψιν τα ενήλικα παιδιά ή τα ανήλικα παιδιά πέραν της ηλικίας των 4ων ετών των οικογενειών. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 4 παιδιά με ηλικίες 2, 13, 16 και 19 ετών θα καταστεί δικαιούχα για επιδότηση διδάκτρων για το παιδί της με ηλικία 2 ετών, εάν το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000 και το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα υπολογίζεται με βάση την κλίμακα των πολύτεκνων.

  • Το μέγιστο ύψος του επιδόματος έχει καθοριστεί στο 80% της τελικής μηνιαίας χρέωσης, δηλαδή το ποσό που προκύπτει μετά από τις οποιεσδήποτε χρεώσεις ή και εκπτώσεις ή και αφαιρέσεις από πλευράς του Πάροχου (χωρίς, ωστόσο, να περιλαμβάνονται προαιρετικές δραστηριότητες που χρεώνονται ξεχωριστά από τους παρόχους).

Σημειώνεται ότι το μέγιστο μηνιαίο ύψος επιδότησης για κάθε γονέα περιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν δημοσιευτεί με το Σχέδιο και καθορίζεται με βάση τα δεδομένα εκάστου γονέα και ο Πάροχος ενημερώνεται σχετικά για να παρέχει τις ανάλογες απαλλαγές διδάκτρων στους γονείς.

Τερματισμός επιδότησης

Ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει τον τερματισμό της επιδότησης για οποιονδήποτε γονέα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Εάν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι η οικογένεια δεν είναι δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου για το έτος, εντός του οποίου αρχίζει το σχετικό σχολικό έτος.

-Εάν διαπιστωθεί ότι οι επωφελούμενοι έχουν υποβάλει παραπλανητικές ή και ψευδείς πληροφορίες ή παραστατικά με σκοπό να τους καταβληθεί η επιδότηση που προβλέπεται στο Σχέδιο.

-Εάν υπάρξουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν το Σχέδιο ανασταλεί ως αποτέλεσμα εξαιρετικών περιστάσεων.

-Εάν το επωφελούμενο παιδί διακόψει τη φοίτησή του σε εγκεκριμένο πάροχο.

-Εάν ο πάροχος ή η οικογένεια παραβαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Σχεδίου ή και τους επιπρόσθετους όρους που τίθενται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας ή και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς.

Σε περίπτωση τερματισμού της καταβολής επιδόματος, οι πληρωμές από τον Φορέα Διαχείρισης θα περιοριστούν στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο τερματισμός.

Στην περίπτωση, όμως, παραπλανητικών ή και ψευδών πληροφοριών ή και παραστατικών, ο Φορέας Διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει επιστροφή των οποιωνδήποτε καταβληθέντων ποσών από τις οικογένειες ή και από τον πάροχο, από κοινού ή και χωριστά.

Επόμενο άρθρο

Στα €545 εκατομμύρια υποχώρησαν οι αναδιαρθρώσεις δανείων το πρώτο μισό του 2022

Η νέα γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον κίνδυνο αύξησης ΜΕΧ
07/08/2022 - 12:42

ΣχετικέςΕιδήσεις

Σχολεία Ριζοκαρπάσου: Χρειάζονται διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό

Καταγράφηκαν οι τρέχουσες ανάγκες σε σύσκεψη υπό τον Επ. Προεδρίας
28/09/2022 - 16:38

Ανθούση: Αναγνώρισε καθυστερήσεις στις διαδικασίες αιτήσεων για επιδόματα

Τι ανέφερε ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εργασίας και Προσφύγων
27/09/2022 - 18:27

Ρωσία: 6 νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στο Ιζέβσκ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας μαυροντυμένος άνδρας εισέβαλε στο σχολείο κι άνοιξε πυρ
26/09/2022 - 11:15

Ερωτοκρίτου:Ανάγκη εκπόνησης νέου πλαίσιου για μηδενική ανοχή σε παιδική εργασία

Συμμετείχε σε συνεδρία της Επ. Κοινωνικών Υποθέσεων,Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ
22/09/2022 - 19:29

Επ. Παιδείας: Στο επίκεντρο κυκλοφοριακό και υπερπληθυσμός σε σχολεία της Πάφου

Βουλευτές επισκέφθηκαν και είδαν από κοντά τα προβλήματα των σχολείων της Επ. Πάφου
20/09/2022 - 14:17

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

ΒΙΝΤΕΟ: Έλαβε την τέταρτη δόση ο Χατζηπαντέλα, καλεί το κοινό να εμβολιαστεί

Από αύριο στην μάχη ρίχνονται και τα επικαιροποιημένα εμβόλια της moderna

Προς εξαφάνιση ο Κυπριακός γύπας, έφεραν 15 από Ισπανία (ΒΙΝΤΕΟ)

Ισπανικοί γύπες ανοίγουν τα φτερά τους και πετούν στους κυπριακούς ουρανούς

ΒΙΝΤΕΟ: O Alpha στο «στρατηγείο» του FixCyprus

Μία εφαρμογή για καλύτερο οδικό δίκτυο
Ελλάδα

Απαντά η Ελλάδα: «Δεν προβάλλουμε καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας»

"Θα υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της" αναφέρει η ανακοίνωση ΥΠΕΞ

Νέα παράνομη NAVTEX: Η Τουρκία βγάζει το ερευνητικό Yunus δυτικά της Λέσβου

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η ελληνογαλλική άσκηση «Λόγχη»

Μητσοτάκης: Δεκαπέντε κράτη-μέλη ζητούν πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου

"Η ενεργειακή κρίση προκαλεί πλέον αβάσταχτες πληθωριστικές πιέσεις", λένε στην επιστολή
Διεθνή

Nord Stream: Ζημιές άνευ προηγουμένου, η Δύση βλέπει δολιοφθορά από τη Μόσχα

Θρίλερ εξελίσσεται στη βαλτική θάλασσα με τις ύποπτες εκρήξεις στους αγωγούς

Παράνομα δημοψηφίσματα: Ανοίγει ο δρόμος για προσάρτηση του 15% της Ουκρανίας

Διεθνής κατακραυγή για την αλλαγή συνόρων με τις μεθοδεύσεις του Πούτιν

Ουκρανία: Ζητούμε στρατιωτική βοήθεια από το Ισραήλ για αεροάμυνα

Ο στρατός της χώρας κατέρριψε δεκάδες drones που εκτοξεύθηκαν σποραδικά από Ρώσους

tv news

«Ο Παράδεισος των κυριών» Ένα λαμπερό πολυκατάστημα, δύο συνέταιροι...

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 26 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

«Η Γη Της Ελιάς» Β’ κύκλος

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των τελευταίων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 29/09/2022 - 06:00DEAL
Πέμ, 29/09/2022 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Πέμ, 29/09/2022 - 09:15SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Πέμ, 29/09/2022 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 29/09/2022 - 14:15ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ
Πέμ, 29/09/2022 - 15:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 29/09/2022 - 17:00DEAL
Πέμ, 29/09/2022 - 17:50ALPHA NEWS
Πέμ, 29/09/2022 - 19:00THE CHASE
Πέμ, 29/09/2022 - 20:00ALPHA NEWS
Πέμ, 29/09/2022 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Πέμ, 29/09/2022 - 22:15Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Παρ, 30/09/2022 - 00:45THE CHASE
Παρ, 30/09/2022 - 01:45LINE OF DUTY (TV SERIES)
Παρ, 30/09/2022 - 02:30ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ
Παρ, 30/09/2022 - 03:15ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑ
Παρ, 30/09/2022 - 04:45ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ