Σχέδιο ενίσχυσης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Παρασκευή, 14/6/2024 - 10:04
Μικρογραφία

Ανοίγουν την επόμενη Τρίτη οι αιτήσεις της δεύτερης προκήρυξης για το σχέδιο ενίσχυσης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ύψους €20 εκατομμυρίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες της προκήρυξης ανέρχεται στα €20 εκατομμύρια.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει την Τρίτη, 18 Ιουνίου και ώρα 9 π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:59 μ.μ.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.meci.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης. Οι υπόλοιπες αιτήσεις θα θεωρούνται επιλαχούσες και θα εξεταστούν με τη σειρά υποβολής τους, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εξοικονομήσεις που θα προκύψουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης, καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867178/156/317/109/194.

Πηγή
ΚΥΠΕ