Μείωση τραπεζικών κινδύνων και αντοχή σε πανδημικό σοκ αναβάθμισαν την οικονομία

MOODYS

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε τη μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου στο Ba1 από Βa2, με σταθερό ορίζοντα, επικαλούμενος τη μείωση στην έκθεση της οικονομίας λόγω της μείωσης των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα και την ανθεκτικότητα που επέδειξε η κυπριακή οικονομία κατά τη κρίση του κορωνοϊού.
 
Με την αναβάθμιση αυτή, το κυπριακό αξιόχρεο βρίσκεται μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία στην κλίμακα του συγκεκριμένου οίκου. Ο Moody’s είναι ο μόνος από τους τέσσερις αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης (μαζί με S&P, Fitch και DBRS Morning Star) που διατηρεί την Κύπρο κάτω από την επενδυτική κατηγορία.

Μειώθηκαν οι κίνδυνοι στον τραπεζικό τομέα
 
Σύμφωνα με τον οίκο, ο κύριος λόγος αναβάθμισης αφορά στη μείωση της έκθεσης της κυπριακής οικονομίας στον τραπεζικό τομέα, λόγω των μείωσης των κινδύνων στις τράπεζες της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, ο ίδιος οίκος προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας.
 
Στην ανακοίνωσή του, ο Moody’s κάνει λόγο για σημαντική βελτίωση στην υποκείμενη πιστωτική ευρωστία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, η οποία μειώνει τους κινδύνους μιας συστημικής τραπεζικής κρίσης και κατά συνέπεια μειώνει την εκδήλωση δυνητικών υποχρεώσεων για τον κυβερνητικό ισολογισμό.
 
Αναφέρεται στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες το 2020, «εν μέρει λόγω πωλήσεων παλαιών προβληματικών δανείων, καθώς και λόγω μιας συνολικής απάντησης (εκ μέρους των αρχών) στην πανδημία, η οποία έχει μέχρι τώρα προστατεύσει τους δανειολήπτες από αθετήσεις υποχρεώσεων».
 
Σημειώνει τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 17,7% στο τέλος του 2020 από 27,9% στο τέλος του 2019.
 
Όπως αναφέρει, μετά το πέρας του ευρύτατου μορατόριουμ καταβολής δόσεων, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, στις αρχές του 2021 ξεκίνησαν οι αποπληρωμές δανείων, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι μεγάλο μέρος των δανείων που βρισκόταν σε αναστολή θα συνεχίσουν τις αποπληρωμές και ότι η εισροή νέων ΜΕΔ θα είναι ήπια.

Ανθεκτική η κυπριακή οικονομία στο "πανδημικό σοκ"
 
Σύμφωνα με τον οίκο, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σε σχέση με την οικονομική ανάκαμψη, ιδιαίτερα στον πιο επηρεαζόμενο τομέα του τουρισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον άνοδο των ΜΕΔ. Ωστόσο, ο Moody’s συνεχίζει να εκτιμά ότι η εισροή νέων κόκκινων δανείων θα αντισταθμιστεί από τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των τραπεζών να μειώσουν το απόθεμα των παλαιότερων ΜΕΔ.
 
Ο δεύτερος λόγος για την αναβάθμιση σχετίζεται με την σχετική ανθεκτικότητα που επέδειξε η οικονομία στην πανδημικό σοκ σε συνδυασμό με τις ισχυρές μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
 
Αναφέρεται ειδικότερα ότι παρά τη σημαντική έκθεση στον τουρισμό, η κυπριακή οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική στο πανδημικό σοκ συγκριτικά με τον μέσο όρο των χωρών της βαθμίδας Βa1 και Ba2, όπως καταδείχθηκε από τη λιγότερο βαθιά ύφεση της οικονομίας της Κύπρου που ήταν -5,1%.
 
«Αυτό διότι οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως επαγγελματικές υπηρεσίες, δημόσια διοίκηση και ναυτιλία, αντιστάθμισαν το σημαντικό πανδημικό σοκ στον τουριστικό τομέα», σημειώνει.

Αποτελεσματικά τα μέτρα στήριξης
 
Αναφέρεται ακόμη στα μέτρα στήριξης που λήφθηκαν από τις κυπριακές αρχές, λέγοντας ότι αυτά ήταν «αποτελεσματικά στον μετριασμό του πανδημικού σοκ στην πλευρά της προσφοράς και κατά συνέπεια μείωσαν σημαντικά τον κίνδυνο διαρκούς μείωσης της οικονομικής ευρωστίας της Κύπρου».
 
Σημειώνει ότι πολύ αποτελεσματική στη μείωση του αντίκτυπου της πανδημίας στην αγορά εργασίας ήταν η μεγάλη αξιοποίηση του σχεδίου διατήρησης θέσεων εργασίας υπό τη μορφή της στήριξης των μισθών των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες κλήθηκαν να διατηρήσουν τους υπαλλήλους τους για περίοδο τουλάχιστον διπλάσια από τη χρονική ισχύ των σχεδίων στήριξης.
 
«Εκτιμούμε ότι το σχέδιο αυτό έσωσε περίπου 26.000 θέσεις εργασίας ή το 6% της εργοδότησης το 2020», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σταδιακή ανάκαμψη του τουρισμού
 
Για τις οικονομικές προοπτικές, ο οίκος εκτιμά ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα στηριχθεί από τη μεγάλη χρηματοδότηση από την ΕΕ, τη σταδιακή ανάκαμψη του τουριστικού τομέα και την ισχυρή μεγέθυνση των υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με τον τουρισμό.
 
Αναφέρεται και στα κονδύλια από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (€1,2 δις μέχρι το 2026) και σημειώνει πως βάσει της προσομοίωσης του οίκου η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών θα οδηγήσει σε επιπλέον ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 0,6% ετησίως για τα έτη 2022 – 2025 και προσθέτει πως ο πραγματικός αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος γιατί η προσομοίωση δεν υπολογίζει τον πρόσθετο θετικό αντίκτυπο (spillover effects) από άλλες χώρες, που επίσης επωφελούνται από την αυξημένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς τα οικονομικά οφέλη από τα μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το σχέδιο.

Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ

Εξαιρετικής σημασίας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης την αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, σημειώνοντας ότι «καταδεικνύει τις ορθές πολιτικές που ακολουθούνται, που παρά την αβεβαιότητα που υφίσταται λόγω της κρίσης της πανδημίας, συνεχίζουν να ενδυναμώνουν την αξιοπιστία της Κύπρου».
 
Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Πετρίδης τονίζει πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα, ώστε με την πάροδο της πανδημίας, να επανέλθει στους θετικούς ρυθμούς που υπήρχαν πριν την πανδημία, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (συγκράτηση της ανεργίας) όσο και τα δημόσια οικονομικά.
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρόσθεσε, η Κυβέρνηση στηρίζει την κυπριακή οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, κατά τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο και προωθώντας, παράλληλα, τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια, τα οποία θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων.

«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται άοκνα, συστηματικά και σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να επιτύχει τις προαναφερόμενες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα ωθήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε ανώτερα επίπεδα αναβάθμισης της αξιοπιστίας της», κατέληξε ο ΥΠΟΙΚ.

ΔΗΣΥ: Επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής

"Η αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον Οίκο Moody’s, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και καταδεικνύει τις προοπτικές της οικονομίας της χώρας μας." Aυτό αναφέρει ο Αναπληρωτής Προέδρος του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης και τονίζει ότι:

"Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει την προσπάθεια για να παραμείνει η  Κύπρος σε μια πορεία σταθερότητας και για να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσει που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης, μέσα από τη συνεργασία και τη συνεννόηση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων." 

Επόμενο άρθρο

Αρνητική εξέλιξη η απόφαση του Ισραήλ να βάλει στο "κόκκινο" την Κύπρο

Ακυρώσεις πτήσεων αναμένουν οι ξενοδόχοι μετά το "μπλόκο" για ταξίδια
23/07/2021 - 15:00

ΣχετικέςΕιδήσεις

Αυτοί είναι οι κυριότεροι δημοσιονομικοί κίνδυνοι για την Κύπρο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ανησυχεί για τον Covid, το ΓεΣΥ και τα «κόκκινα» δάνεια
16/09/2021 - 12:33

Από σταθερή σε θετική: Η αναθεωρημένη προοπτική της κυπριακής οικονομίας

Η αναβάθμιση δεν είναι παρά απλά αριθμοί, απαντά το ΑΚΕΛ
04/09/2021 - 21:00

Εντυπωσιακή η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, λέει ο Πρόεδρος του Eurogroup

Δήλωσε πως είναι το αποτέλεσμα των οικονομικών αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
22/07/2021 - 15:13

Moody’s: Διπλή αναβάθμιση για Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική, επιβεβαίωση για RCB

Επισημαίνει τις πρόσφατες και επερχόμενες εκδόσεις ομολόγων MREL
21/07/2021 - 18:29

Σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών

Τα σχόλια για τις καλοκαιρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο
07/07/2021 - 16:47

Κινδυνεύει η κυπριακή οικονομία από το φαινόμενο της «ιαπωνοποίησης»;

"Όχι στον εφησυχασμό", τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του WiRE FS
06/07/2021 - 11:46

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Τους φόρεσαν χειροπέδες μια βδομάδα μετά τον ξυλοδαρμό...που έπραξαν (ΒΙΝΤΕΟ)

Προκάλεσαν σε 50χρονο τραύμα στο κεφάλι έξω από παραλιακό club της Λεμεσού

Ψηφιακά...αναλφάβητοι οι μισοί Κύπριοι

Πρέπει να περάσει στην κουλτούρα μας λέει ο Κόκκινος ώστε να ψηφιοποιηθούν όλα

"Πνίγεται" στη σκόνη η Κύπρος, αποπνικτική η ατμόσφαιρα και αύριο (ΒΙΝΤΕΟ)

Συστάσεις από τους αρμόδιους για περιορισμό των μετακινήσεων σε ανοικτούς χώρους
Ελλάδα

Φίλος του Τράμπ "πίσω" από το ύποπτο αεροσκάφος που είναι καθηλωμένο στην Πάφο

Βρίσκεται υπό διερεύνηση για παραβίαση του εμπάργκο όπλων προς την Λιβύη

Στο «κόκκινο» η Θεσσαλονίκη με 449 νέα κρούσματα σε λίγες ώρες (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ο Έλληνας Υπουργός Υγείας μεταβαίνει στη περιοχή για να αξιολογήσει την κατάσταση

Αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα: Καταγράφηκαν 3.040 νέα περιστατικά Covid-19

333 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι και δίνουν μάχη με τη νόσο στα νοσοκομεία της χώρας
Διεθνή

Συναγερμός στη Γερμανία: Ένοπλος σε λεωφορείο στην εθνική οδό

Πληροφορίες ότι ο άνδρας κρατά ομήρους - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή

H μετάλλαξη Δέλτα έχει σχεδόν εκτοπίσει τις τρεις προηγούμενες παραλαγές του ιού

Σε πόσες χώρες έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα η ινδική μετάλλαξη

"Είμαι ακόμη ζωντανός, έστω και αν κάποιοι με ήθελαν νεκρό"

Η αναφορά του Πάπα Φραγκίσκου στην επέμβαση που υποβλήθηκε στο παχύ έντερο

tv news

Η ημέρα της κηδείας αναζωπυρώνει τη βεντέτα. Η σχέση Αστέρη-Αργυρώς κλονίζεται..

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Ποιός δίνει εντολή να βγάλουν τη Μυρτάλη από τη μέση μια και καλή;

«Η γη της ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 22/09/2021 - 06:00DEAL
Τετ, 22/09/2021 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Τετ, 22/09/2021 - 09:15SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τετ, 22/09/2021 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 22/09/2021 - 13:30KITCHEN LAB
Τετ, 22/09/2021 - 15:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 22/09/2021 - 17:00DEAL
Τετ, 22/09/2021 - 17:55ALPHA NEWS
Τετ, 22/09/2021 - 18:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Τετ, 22/09/2021 - 19:00THE CHASE
Τετ, 22/09/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Τετ, 22/09/2021 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Τετ, 22/09/2021 - 22:20Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Τετ, 22/09/2021 - 23:20THE BACHELOR
Πέμ, 23/09/2021 - 01:15ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ
Πέμ, 23/09/2021 - 02:00ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ
Πέμ, 23/09/2021 - 02:45ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Πέμ, 23/09/2021 - 03:30ΣΑΣΜΟΣ
Πέμ, 23/09/2021 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ