Μείωση στις αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας τον Απρίλιο

Πέμπτη, 11/5/2017 - 21:26
Μικρογραφία

Μικρή μείωση 2% παρουσίασαν τον Απρίλιο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Ωστόσο, οι αιτήσεις καταγράφουν αύξηση 1,6% κατά το πρώτο τετράμηνο του 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τετράμηνο.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας μειώθηκαν τον Απρίλιο στις 1.008, σε σύγκριση με 1.029 τον περσινό Απρίλιο. Αυτός είναι ο δεύτερος στους τελευταίους 20 μήνες, κατά τον οποίο καταγράφεται μείωση στον αριθμό των αιτήσεων εγγραφής νέας εταιρείας.  

Τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των αιτήσεων είχε ανέλθει στις 1.315.
 
Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2017 ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 4.347, σε σύγκριση με 4.278 το πρώτο τετράμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 1,61%.
 

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, ο αριθμός των αιτήσεων για έγκριση ονόματος ανήλθε τον Απρίλιο του 2017, στις 1.988, σε σύγκριση με 2.080 τον Απρίλιο του 2016, παρουσιάζοντας μείωση 4,4%.
 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών ανήλθε στις 30 Απριλίου του 2017 στις 211.978, σε σύγκριση με 210.925 στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
 
Οι νέες εγγραφές κατά το πρώτο τετράμηνο του 2017 ανήλθαν στις 4.155 (για ολόκληρο το 2016 είχαν ανέλθει στις 13.645), ενώ οι νέες επιπρόσθετες εγγραφές που αφορούν Συνεταιρισμούς και Εμπορικές Επωνυμίες ανήλθαν στις 721 (το 2016 είχαν ανέλθει στις 2.033).
 
Επίσης, οι νέες επιπρόσθετες εγγραφές που αφορούν αλλοδαπές εταιρείες ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους στις 28 (το 2016 είχαν ανέλθει στις 62).