Κύπρος-Ινδία: Προοπτικές ενίσχυσης οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας

Δευτέρα, 6/2/2023 - 12:06

Του Χρυσήλιου Πελεκάνου, Συνέταιρος Επικεφαλής Τμήματος Έμμεσης Φορολογίας, PwC Κύπρου & του Keshav Doolar, Manager Τμήματος Άμεσης Φορολογίας, PwC Κύπρου

Στις 29 Δεκεμβρίου 2022, ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Ινδίας, Δρ. S. Jaishankar πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο. Οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών υπήρξαν παραδοσιακά πολύ στενές και φιλικές. Μάλιστα, το 2022 σηματοδότησε τα 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ινδίας και της Κύπρου. Κατά την επίσκεψη του Ινδού Υπουργού υπογράφτηκαν τρεις σημαντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες αφορούν (α) τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, (β) τη δήλωση προθέσεων για τη σύναψη Συμφωνίας Μετανάστευσης και Κινητικότητας και (γ) τη Διεθνή Ηλιακή Συμμαχία (International Solar Alliance) στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συζητήθηκαν διάφορα θέματα μεταξύ των Υπουργών των δύο πλευρών, στα οποία η Κύπρος και η Ινδία συνεργάζονται ολοένα και στενότερα και έχουν το περιθώριο να αναπτύξουν περαιτέρω τους υπάρχοντες οικονομικούς και διπλωματικούς τους δεσμούς. Πιο συγκεκριμένα, οι επτά τομείς που εντοπίστηκαν και συμφωνήθηκε ότι η Κύπρος και η Ινδία θα πρέπει να προχωρήσουν στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών τους είναι οι εξής: Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλία, Τουρισμός, Οικονομία της Γνώσης, Ροές Κινητικότητας, Έργα τρίτων χωρών και Συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους επενδυτές στην Ινδία με σωρευτικές επενδύσεις 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο Απριλίου 2000 έως Σεπτεμβρίου 2022. Αυτές οι επενδύσεις ως εισροές ιδίων κεφαλαίων άμεσων ξένων επενδύσεων πραγματοποιήθηκαν σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μεταποιητικές βιομηχανίες, τα ακίνητα, η διαχείριση φορτίων, οι κατασκευές, η ναυτιλία και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Στα αμοιβαία κεφάλαια η Κύπρος κατατάσσεται στους Foreign Portfolio Investors (FPIs) που είναι επιλέξιμα για άδεια Κατηγορίας Ι. Η Κύπρος είναι μία από τις τρεις χώρες, εκτός των χωρών της ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, που έχει λάβει τέτοια έγκριση από την Κεντρική Κυβέρνηση της Ινδίας. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τα κυπριακά επενδυτικά ταμεία, τους επενδυτές και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές της Ινδίας.

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο Invest India και ο Invest Cyprus υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των διμερών προσπαθειών για αύξηση των αμοιβαίων επενδυτικών δραστηριοτήτων και την υποστήριξη της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ινδικών και κυπριακών εταιρειών. Η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως ιδανικός προορισμός για την προσέλκυση, τη διαχείριση, τη διάρθρωση και τη διοχέτευση εμπορικών και επενδυτικών ροών στην Ευρώπη και στην Ινδία, προσφέροντας παράλληλα μια ευνοϊκή και αποτελεσματική οργάνωση σε ξένες οντότητες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μπορούν να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της χώρας τα οποία συνδέονται με το επιχειρηματικό της περιβάλλον, το επενδυτικό της καθεστώς και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, το κανονιστικό πλαίσιο, την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, τις συμβάσεις προστασίας των επενδύσεων, τη συνδεσιμότητα πτήσεων, τις υποδομές και το εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης.

Η επίσκεψη του Ινδού Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο έστειλε ένα θετικό μήνυμα για τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρούν οι δύο χώρες, καταδεικνύοντας ξεκάθαρα τη βούληση για περαιτέρω συνεργασία και ανάπτυξη των  οικονομικών και πολιτικών δεσμών στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα έχουν επιτυχία δίνοντας νέα ώθηση στις σχέσεις Κύπρου-Ινδίας, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την επιχειρηματική συνεργασία και να τονώσουν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη των δύο χωρών.