Χορηγεία για απόκτηση κατοικίας στην εντός των τοιχών Λευκωσία

Τετάρτη, 8/2/2023 - 16:33
Μικρογραφία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα ένα καινούριο Σχέδιο Χορηγιών, εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας στην περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον Υπ. Εσωτερικών, Νίκο Νουρή, είναι ένα Σχέδιο που έρχεται να λειτουργήσει αθροιστικά με τα σχέδια που εξαγγέλθηκαν προ διμήνου και αφορούσαν την ανάπλαση της παλιάς πόλης της Λευκωσίας, με τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής, το Σχέδιο Χορηγιών για ανέγερση Φοιτητικών Εστιών, κίνητρα για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και αναβαθμισμένα κίνητρα για τις διατηρητέες οικοδομές.

"Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι ένα σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με αρκετές χαλαρώσεις,γιατί θέλουμε ακριβώς να δώσουμε τη δυνατότητα, σε νέους ανθρώπους να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στην εντός των τειχών πόλη και να βελτιώσουμε την εικόνα της σημερινής αποψίλωσης που παρουσιάζει", όπως είπε, προσθέτοντας ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο θα λειτουργήσει συνεργιστικά.

Διαθέτουμε, είπε ο κ. Νουρτής, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου €5 εκ.. "Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2023 και θα παραμένει ανοικτό μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Θα είναι διάρκειας σχεδόν τριών ετών και ο λόγος είναι συγκεκριμένος: θέλουμε να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες, αφενός μεν να υπάρξει αξιοποίηση του σχεδίου, αλλά με περιορισμό, για να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα σε κόσμο για να προσέλθει και να υποβάλει αιτήσεις", πρόσθεσε.

Τα ωφελήματα του συγκεκριμένου σχεδίου, σύμφωνα με τον Υπ. Εσωτερικών, θα είναι πανομοιότυπα με αυτά του στεγαστικού σχεδίου των εξόχως ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών που είναι το πλέον γενναιόδωρο από τα σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών, με το μέγιστο ποσό ενίσχυσης να κυμαίνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας από €35.000 μέχρι και €70.000, ενώ θα προσφέρεται και πρόσθετη βοήθεια €10.000 για τα άτομα με αναπηρία.

Πηγή
PIO