Χαρτογράφηση της αγοράς σπιτιών και διαμερισμάτων στη Λάρνακα: Πόσα πωλήθηκαν

Τετάρτη, 31/5/2023 - 13:03
Μικρογραφία

Η Ask Wire, εταιρεία η οποία συνδυάζει την τεχνογνωσία στον τομέα των ακινήτων με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, παρουσιάζει τις πράξεις πώλησης σπιτιών και διαμερισμάτων στην επαρχία Λάρνακας το 2022 και κατά τους πρώτους μήνες του 2023. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική απεικόνιση της κατάστασης πραγμάτων στην πόλη του Ζήνωνα, η οποία αποτυπώνει τις επικρατούσες τάσεις. Πέραν του αριθμού των πωλήσεων, η Ask Wire παρουσιάζει και τις αξίες των ακινήτων που έχουν πωληθεί. Σε γενικές γραμμές η αγορά διαμερισμάτων υπερτερεί στις επιλογές των Λαρνακέων, έναντι αυτής της αγοράς σπιτιών. Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου πωλήθηκαν συνολικά 1929 διαμερίσματα και 864 σπίτια.

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σχολιάζοντας τα πιο πάνω δεδομένα δήλωσε ότι «το 2022 ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές για τον τομέα των ακινήτων στη Λάρνακα. Από την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς σπιτιών και διαμερισμάτων παρατηρούμε ότι τα περισσότερα ακίνητα αγοράζονται για σκοπούς ιδιοκατοίκησης από γηγενείς. Παράλληλα υπάρχει μια πιο μικρή, σε σύγκριση για παράδειγμα με τη Λεμεσό, αγορά σπιτιών και διαμερισμάτων πολυτελείας κυρίως από Ισραηλινούς και Λιβανέζους. Με τα δεδομένα ως έχουν, φαίνεται ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και το 2023».

Η αγορά διαμερισμάτων

Η συντριπτική πλειοψηφία των διαμερισμάτων (1710) που πωλήθηκαν στην επαρχία Λάρνακας το 2022 δεν υπερέβαιναν σε αξία τις €211.000. Συγκεκριμένα πωλήθηκαν 407 διαμερίσματα αξίας μέχρι €77.000, συνολικά 841 διαμερίσματα αξίας μεταξύ €77.000 - €144.000 και 462 διαμερίσματα αξίας μεταξύ €144.000 - €211.000. Ο αριθμός των διαμερισμάτων που πωλήθηκαν σε τιμές άνω των €211.000 αντιστοιχεί μόλις στο 11,3% του συνόλου. Συγκεκριμένα πωλήθηκαν 91 διαμερίσματα αξίας €211.000 -278.000, άλλα 65 διαμερίσματα αξίας €278.000 - €345.000 και 63 διαμερίσματα αξίας άνω των €345.000. 

Η αγορά σπιτιών

Στην αγορά σπιτιών το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αγοραστών είναι στραμμένο σε ακίνητα αξίας από €77.000 - €278.000. Συγκεκριμένα από τα 864 σπίτια που έχουν πωληθεί στην επαρχία Λάρνακας το 2022, τα 542 ή 62,7% εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Πέραν από τα 109 σπίτια τα οποία αγοράστηκαν σε τιμές κάτω των €77.000, πωλήθηκαν συνολικά 199 σπίτια αξίας μεταξύ €77.000 - €144.000 και 196 σπίτια αξίας μεταξύ €144.000 - €211.000. Απ’ εκεί και πέρα πωλήθηκαν 147 σπίτια αξίας μεταξύ €211.000 - €278.000, άλλα 106 σπίτια αξίας μεταξύ €278.000 - €345.000 και 107 σπίτια αξίας άνω των €345.000.

Ίδιο μοτίβο και το 2023

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2023 δεικνύουν τη διατήρηση της δυναμικής της αγοράς στην Λάρνακα καθώς έχουν πωληθεί συνολικά 530 σπίτια και διαμερίσματα. Πρόκειται για έναν αριθμό που αντιστοιχεί στο 19% του συνόλου των πωλήσεων σπιτιών και διαμερισμάτων του 2022. Η τάση παραμένει στο ίδιο μοτίβο με τα προηγούμενα χρόνια δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά διαμερισμάτων αφορά αξίες μέχρι €211.000 και σπιτιών μέχρι €278.000. Όσον αφορά στα σπίτια καταγράφεται σημαντική αύξηση στις πωλήσεις άνω των €345.000. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2023 έχουν πωληθεί 36 σπίτια αξίας άνω των €345.000, ενώ ολόκληρο το 2022 είχαν πωληθεί 107.      

1ο τρίμηνο 2023

Τιμές

Πωλήσεις

Σπιτιών

<€77k

31

€77-144k

35

€144-211k

37

€211-278k

29

€278-345k

22

>€345k

36

 

1ο τρίμηνο 2023

Τιμές

Πωλήσεις Διαμερισμάτων

<€77k

58

€77-144k

127

€144-211k

104

€211-278k

19

€278-345k

18

>€345k

14