Επένδυση στην επαγγελματική μάθηση και ψυχική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

Πέμπτη, 1/12/2022 - 12:34
Μικρογραφία

Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών ως μια συνεχής και διαρκής διαδικασία που τους προσδίδει ενεργό ρόλο, είναι θεμελιώδους σημασίας τόσο για την προσωπική τους ανάπτυξη όσο και για την ενίσχυση των μαθητών/μαθητριών. Παράλληλα, είναι σημαντικό να εντάσσεται σε αυτή η διάσταση της ψυχικής τους ενδυνάμωσης και της διασφάλισης της ευζωίας  εντός των σχολικών μονάδων. 

Τα κεντρικά αυτά μηνύματα, καθώς και οι υπάρχουσες προκλήσεις και προοπτικές για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, τέθηκαν στο επίκεντρο κατά τις εργασίες του Cyprus Education Summit 2022 που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού, και Νεολαίας, το CARDET και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και ερευνητών στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικών.

Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές του συνεδρίου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος, μέσω δομημένων προγραμμάτων που επικεντρώνονται στις υπάρχουσες ανάγκες, εντός του σχολείου για την αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο συνέδριο αναδείχθηκε επίσης η σημασία και τα οφέλη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευτικών και της ενεργής εμπλοκής τους στο διάλογο για τη διαμόρφωση προσεγγίσεων και προγραμμάτων επιμόρφωσης και στήριξης τους.

Παράλληλα, έγινε σαφές ότι η ψυχική ανθεκτικότητα και ευζωία των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αποτελεί βασική διάσταση του Σχεδίου Βελτίωσης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις του επαγγέλματος και να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στον ρόλο τους. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται επίσης πολυδιάστατες δράσεις και συστημικές προσεγγίσεις, που να εμπλέκουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς και τα παιδιά. Είναι γεγονός πως θα πρέπει επίσης να τεθεί ως κεντρική στόχευση η επέκταση του ρόλου των σχολείων, τα οποία δεν πρέπει να λειτουργούν μόνο ως μέρη που παρέχουν μόνο γνώσεις, αλλά ως θεσμοί που καλλιεργούν και ενισχύουν τον χαρακτήρα των παιδιών, προωθώντας την ευζωία των ιδίων αλλά και των εκπαιδευτικών τους. 

Στο Συνέδριο δόθηκαν επίσης πρακτικά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για ενίσχυση τόσο της δικής τους ευζωίας όσο και της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευζωίας των μαθητών/τριών τους από προγράμματα όπως το Resilient Preschools, το ProW, το SWPBS και το Σχολείο της Ευτυχίας.

Το Cyprus Education Summit, πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με απώτερο στόχο να διερευνήσει σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αλλά και να αναδείξει σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου θα προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων, ερευνητών και επαγγελματιών από τον χώρο της Παιδείας.