Ενισχύεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

Παρασκευή, 24/3/2023 - 14:35

Την αναθεώρηση του προϋπολογισμού των εργασιών του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το 2023 ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται οργανισμοί, μαθητές και επαγγελματίες από την Ουκρανία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για το τρέχον έτος αναθεωρήθηκε στα 4,43 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ετήσιο κονδύλι που έχει εγκριθεί ποτέ για το Erasmus+. Ο αυξημένος προϋπολογισμός θα ενισχύσει συνολικά τις προτεραιότητες του Erasmus+ για τη συμπερίληψη, τους ενεργούς πολίτες και τη δημοκρατική συμμετοχή, καθώς και για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος για το 2027. Στόχος της αύξησης είναι η στήριξη έργων που προωθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διευκολύνουν την ένταξη των ατόμων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου, στα νέα μαθησιακά τους περιβάλλοντα, καθώς και δραστηριότητες υποστήριξης οργανισμών, μαθητών και επαγγελματιών από τη μαστιζόμενη από τον πόλεμο χώρα.

Τα κονδύλια θα ενισχύσουν τις δραστηριότητες που υλοποιούνται για τους Ουκρανούς, που φεύγουν από τη χώρα για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, μέσω πρόσθετης στήριξης προς δικαιούχους οργανισμούς του Erasmus+. Το φάσμα των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει από μαθήματα γλωσσικής και πολιτισμικής ένταξης, εργαλεία εκμάθησης γλωσσών για εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευόμενους, και οικονομική στήριξη σε όλους τους τομείς του Erasmus+ για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς.

Η διεθνής διάσταση του Erasmus+ ενδυναμώθηκε και με την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 31 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των σχεδίων κινητικότητας και της ανάπτυξης ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο σχεδίων διεθνούς συνεργασίας.

Το 2023, η δράση αυτή θα στηρίξει επίσης ένα σχέδιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος ανοικτής εκπαίδευσης, το οποίο θα προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ουκρανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία ή εσωτερικά εκτοπισμένους φοιτητές και μαθητές. Θα παρέχει επίσης εκπαιδευτικές ευκαιρίες για την ευρύτερη ουκρανική κοινότητα στο εξωτερικό, με βάση τη συνεργασία μεταξύ ουκρανικών και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέφερε ότι «το Erasmus+ ανέκαθεν δημιουργούσε γέφυρες μεταξύ ανθρώπων, γλωσσών και πολιτισμών. Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, προσαρμόσαμε το Πρόγραμμα πολύ γρήγορα για να ενσωματώσουμε νέες δράσεις και να στηρίξουμε όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την χώρα τους». «Είμαστε περήφανοι που το Erasmus+ έχτισε γέφυρες με τους Ουκρανούς. Η αλληλεγγύη αποτελεί συστατικό στοιχείο του ευρωπαϊκού τρόπου ζωή», κατέληξε ο κ. Σχοινάς.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος για θέματα Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, κάλεσε την κοινότητα του προγράμματος Erasmus+ να συνεχίσει να εκφράζει την αλληλεγγύη που έδειξε πέρυσι προς τους εκπαιδευόμενους, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την τρέχουσα χρονιά, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, το πρόγραμμα Erasmus+ εξακολουθεί να διασφαλίζει ότι οι φωνές των νέων ακούγονται στην ΕΕ και πέραν αυτής, ιδίως μέσω της αύξησης των δραστηριοτήτων για τη νεολαία που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος.

Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του Erasmus+ συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη δέσμευση της Ε.Ε. για αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης, παρέχοντας έτσι πολύτιμη συμβολή στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων για το 2023.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+  δημιουργήθηκε πριν από 35 χρόνια και παραμένει ένα από τα εμβληματικά προγράμματα της Ε.Ε. με πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν συμμετάσχει σ’ αυτό μέχρι στιγμής. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 26,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021 - 2027, που ενισχύεται με περίπου 2,2 δισ. ευρώ από τα εξωτερικά όργανα της Ε.Ε., το πρόγραμμα πρόκειται να στηρίξει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες και ιδέες στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες: την ένταξη και πολυμορφία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο.

Στην Κύπρο το πρόγραμμα Erasmus+ τυγχάνει διαχείρισης από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εδώ.