Αύξηση 37,3% στο πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, το πρώτο τρίμηνο του 2017

Δευτέρα, 15/5/2017 - 13:23
Μικρογραφία

Στα €200,9 εκατομμύρια διαμορφώθηκε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. Τα προκαταρκτικά στοιχεία δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, καταδεικνύουν οτι σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, το πλεόνασμα παρουσίασε αύξηση 37,3%, κυρίως λόγω των αυξήσεων στα έσοδα. Το τελευταίο τρίμηνο του 2016, το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε πλεόνασμα €64,4 εκατ.

Το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €1.716,1 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ οι συνολικές δαπάνες σε €1.515,2 εκ., καταγράφοντας αύξηση 1,7% αύξηση σε ετήσια βάση.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017 ήταν:

  • Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €680,5 εκ. (12,6% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2016) 
  • ΦΠΑ με €395,1 εκ. (αύξηση 18,3%)
  • Κοινωνικές εισφορές €419,7 εκ. (9,1% αύξηση)
  • Φόροι στο εισόδημα και πλούτο €402,4 εκ. (0,9% αύξηση).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €101,1 εκ. καταγράφοντας μείωση της τάξης του 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017 ήταν:

  • Κοινωνικές παροχές €593,5 εκ. (1,0% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2016)
  • Απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €520,1 εκ. (1,6% αύξηση).

Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €128,0 εκ. (7,8% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).