Άνοιξε σήμερα το σχέδιο χορηγιών για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης

Τετάρτη, 13/7/2022 - 10:26
Μικρογραφία

Ανοίγει σήμερα Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Προώθηση Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Το Σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου C2.1I1 του Σχεδίου «Κύπρος_το αύριο» και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Άντρη Δημητριάδου, Προϊστάμενη Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος ΟΕΒ, οι τύποι επενδύσεων που καλύπτονται από το σχέδιο είναι:

Ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς προσθήκη φωτοβολταϊκού: Δικαιούχοι ΜμΕ. Ποσοστό χορηγίας 40% επί των επιλέξιμων δαπανών. Μέγιστο ποσό χορηγίας €100 χιλ.

Ενεργειακή αναβάθμιση με προσθήκη φωτοβολταϊκού: Δικαιούχοι ΜμΕ. Ποσοστό χορηγίας 40% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €150 χιλ.

Ενεργειακή αναβάθμιση για αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ): Δικαιούχοι ΜμΕ και ΜΚΟ. Ποσοστό χορηγίας για ΜμΕ 40% και για ΜΚΟ 60%. Μέγιστο ποσό χορηγίας €300 χιλ.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ΜΚΟ: Δικαιούχοι μόνο ΜΚΟ. Ποσοστό χορηγίας 60% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €150 χιλ.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης, καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (www.meci.gov.cy/sit).

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο σχέδιο είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων, εκτός όσων εμπίπτουν στη λίστα αποκλεισμού του Σχεδίου (Παράρτημα Γ του Οδηγού Εφαρμογής). Καλύπτονται, επίσης, επενδύσεις από συγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Τονίζεται ότι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01), δεν δικαιούνται χορηγία από το συγκεκριμένο Σχέδιο.