Χαμηλόμισθοι υπάλληλοι δημοσίου φεύγουν και επιστρέφουν στον ιδιωτικό