Τροποποιητικό νομοσχέδιο για διαζύγια και περιουσιακά στοιχεία (ΒΙΝΤΕΟ)

Τετάρτη, 7/2/2018 - 20:42
Μικρογραφία

της Όλγας Κωνσταντίνου

Αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία μετά το διαζύγιο επιφέρει Τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το νομοσχέδιο “ Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών σχέσεων των συζύγων τροποποιητικός νόμος του 2018, μαζί με άλλα έξι νομοσχέδια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2018.

Υποχρεωτική Δήλωση Περιουσίας

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο κάθε ένας από τους εν διαστάσει συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στο πρώην έτερο του ήμισυ, ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματα του εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Παράλληλα το νομοσχέδιο ρυθμίζει την έκδοση διατάγματος προς τον εργοδότη όπως παραχωρεί κάθε χρήσιμη πληροφορία σε σχέση με τα εισοδήματα του πρώην αντρογύνου. 

Συμβολή στην αύξηση περιουσίας

Τροποποίηση έχουμε και σε άλλα σημεία.Οπως σε περίπτωση που εαν η περιουσία του ενός απο τους δύο έχει αυξηθεί.Εαν ο άλλο θεωρεί πως συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή , δικαιούται να εγείρει αγωγή στο Δικαστήριο και να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή.

Προστασία Οικογενειακής στέγης

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο προστατεύει και την οικογενειακή στέγη αφού ρυθμίζει μεταξύ άλλων ότι η μεταβίβαση ή υποθήκευση ή πώληση οποιουδήποτε συμφέροντος επί της οικογενειακής στέγης σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την έγγραφη άδεια του άλλου συζύγου είναι άκυρη .

Με βάση  το νομοσχέδιο οικογενειακή στέγη είναι η κατοικία στην οποία διαμένουν οι νόμιμοι σύζυγοι.