Κύπρος

Τα πέντε χρώματα του CovScan: Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Σε συνέχεια των περί Λοιμοκαθάρσεως διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας (Αρ. 44 ημερ. 3.12.2021 & Αρ. 45 ημερ. 14.12.2021, το Υφυπουργείο ενημερώνει πολίτες και επιχειρήσεις πως οι εθνικοί κανόνες ελέγχου των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID (EUDCC) Cyprus μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus, έχουν προσαρμοστεί ως ακολούθως:

Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής, ο οποίος και γίνεται με τη σάρωση του κωδικού QR που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, παρουσιάζει από τις 18 Δεκεμβρίου τα εξής αποτελέσματα εγκυρότητας:

 • Πράσινο: Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και σημαίνει ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα ή έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19 και σε κάθε περίπτωση δεν έχει παρέλθει η διάρκεια ισχύος του.
 • Μπλε: Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και σημαίνει πως ο κάτοχός του έχει υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση PCR με αρνητικό αποτέλεσμα εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα.
 • Κίτρινο/Πορτοκαλί: Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και σημαίνει πως ο κάτοχός του έχει υποβληθεί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα.
 • Μωβ: Το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι έγκυρο μόνο με επιπρόσθετη προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης PCR ή Rapid Test εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα, το οποίο επίσης θα πρέπει να παρουσιαστεί υπό μορφή EUDCC και θα υπόκειται σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus.
 • Κόκκινο: Το πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο.

Το αποτέλεσμα χρώματος «μωβ» ανταποκρίνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις, για τις οποίες, σύμφωνα με τα διατάγματα απαιτείται επιπρόσθετη προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακής εξέτασης PCR με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα.:

 1. Παρουσίαση πιστοποιητικού εμβολιασμού μίας δόσης  για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν ξεπερνά τις 35 ημέρες,
 2. Παρουσίαση πιστοποιητικού εμβολιασμού μίας δόσης για εμβόλιο μίας δόσης εάν δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τον εμβολιασμό
 3. Παρουσίαση πιστοποιητικού εμβολιασμού μίας δόσης  για εμβόλιο μίας δόσης ή δύο δόσεων  για εμβόλιο δύο δόσεων εάν έχουν παρέλθει πέραν των επτά (7) μηνών από την τελευταία δόση.

Οι πολίτες που έχουν λάβει επιπλέον ενισχυτική δόση μετά την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού τους κύκλου (π.χ. 3η δόση) μπορούν να εκδώσουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό τους που αφορά τη συγκεκριμένη δόση μέσω της πλατφόρμας https://www.eudcc.gov.cy/.  Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό που αφορά την ενισχυτική δόση σαρώνεται από το CovScan Cyprus με ένδειξη πράσινου χρώματος (έγκυρο).

Το EUDCC μπορεί να παρουσιάζεται σε ψηφιακή μορφή σε κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή σε έντυπη μορφή, νοουμένου ότι σε αυτό εμφανίζεται ο κωδικός QR.

Υπενθυμίζεται πως από τον υποχρεωτικό έλεγχο μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus εξαιρούνται:

 1. Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω,
 2. Άτομα ηλικίας 14 ετών και κάτω,
 3. Τουρκοκύπριοι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο,
 4. Τουρίστες (δηλαδή άτομα μη μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εισέρχονται νόμιμα στη Δημοκρατία) που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία, και
 5. Μόνιμοι/νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία.
 6. Άτομα που αποδεδειγμένα και μετά από απόφαση Ιατρικού Συμβουλίου δεν συνίσταται να εμβολιαστούν, και τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν την ειδική κάρτα που τους εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και ταυτόχρονα εργαστηριακή εξέταση Rapid ή PCR τεστ σε εβδομαδιαία βάση με αρνητικό αποτέλεσμα.

Η εφαρμογή CovScan Cyprus μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό Android και διατίθεται δωρεάν μέσω του Google Play. Οδηγίες χρήσης για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://wiki.eudcc.gov.cy/COVSCAN_Android_EL.pdf.

Συχνές ερωτήσεις CovScan

1. Τι είναι το CovScan Cyprus;

Το CovScan Cyprus είναι μια εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, Tablets). Σκοπός της εφαρμογής είναι ο ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητας του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές οδηγίες.

2. Πως μπορώ να κατεβάσω την εφαρμογή;

Το CovScan Cyprus Cyprus είναι άμεσα διαθέσιμο για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μέσω Google Play, στην ιστοσελίδα https://play.google.com/. Η εφαρμογή λειτουργεί με εκδόσεις νεότερες από Android 8.1. Σε μεταγενέστερο στάδιο η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και για συσκευές iOS (εκδόσεις νεότερες από iOS 12.1).

3. Ποια είναι η διαδικασία χρήσης της εφαρμογής CovScan Cyprus σε έξυπνες συσκευές Android;

Για τη χρήση της εφαρμογής, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Πριν να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή CovScan Cyprus από την έξυπνη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο.
 2. Εκκινήστε την εφαρμογή.
 3. Στην πρώτη χρήση η εφαρμογή θα εμφανίσει το μήνυμα οθόνης «Downloading Rules». Η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.
 4. Στην πρώτη χρήση αλλά και σε καθημερινή βάση, πριν αρχίσετε τη σάρωση των πιστοποιητικών, βεβαιωθείτε ότι τα Κλειδιά (Trusted Public Keys) είναι ενημερωμένα. Επιλέξτε το εικονίδιο πάνω δεξιά (εικονίδιο «?») όπου εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της εφαρμογής (Settings). Πατήστε και ενεργοποιήστε την ενημέρωση των πληροφοριών ελέγχου της εφαρμογής (επιλογή Αξιόπιστα Δημόσια Κλειδιά / Κανόνες - Trusted Public Keys / Business Rules, κουμπί «Επαναφόρτωση» - «Reload»). Η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.
 5. Αρχίστε την σάρωση.

Σημείωση: Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής CovScan Cyprus και την διασφάλιση αξιόπιστων ενδείξεων/αποτελεσμάτων ελέγχου είναι οι ενημερωμένοι Εθνικοί Κανόνες ελέγχου και τα ενημερωμένα Κλειδιά (Trusted Public Keys).

4. Ποια είναι η χρήση της εφαρμογής CovScan Cyprus;

Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus γίνεται με τη σάρωση του κωδικού QR που αναγράφεται στο πιστοποιητικό (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα:

 • Πράσινο: Το πιστοποιητικό είναι «Έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού» ή «Έγκυρο πιστοποιητικό ανάρρωσης» που πληροί τις προϋποθέσεις του Διατάγματος
 • Μπλέ: Το πιστοποιητικό είναι «Έγκυρο» και σημαίνει πως ο κάτοχός του έχει υποβληθεί σε εξέταση PCR με αρνητικό αποτέλεσμα εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα.
 • Κίτρινο/Πορτοκαλί: Το πιστοποιητικό είναι «Έγκυρο» και σημαίνει πως ο κάτοχός του έχει υποβληθεί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα.
 • Μώβ: Το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι «Έγκυρο» μόνο με επιπρόσθετη προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης PCR ή Rapid Test εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα, το οποίο επίσης θα πρέπει να παρουσιαστεί υπό μορφή EUDCC και θα υπόκειται σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus.
 • Κόκκινο: Το πιστοποιητικό είναι «Μη έγκυρο». Η ένδειξη «Μη Έγκυρο» θα ανταποκρίνεται επίσης στις περιπτώσεις ανάκλησης πιστοποιητικών νόσησης και εμβολιασμού ατόμων που έχουν διαγνωστεί θετικά στη νόσο Covid19, για όσο διάστημα βρίσκονται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού/ υποχρεωτικού περιορισμού.

5. Σε ποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται η ένδειξη μωβ;

Το αποτέλεσμα χρώματος «μωβ» ανταποκρίνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις, για τις οποίες, σύμφωνα με τα διατάγματα, απαιτείται επιπρόσθετη προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακής εξέτασης PCR με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών πλαισίων που ισχύουν στο Διάταγμα.:

 1. Παρουσίαση πιστοποιητικού εμβολιασμού μίας δόσης για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν ξεπερνά τις 35 ημέρες,
 2. Παρουσίαση πιστοποιητικού εμβολιασμού μίας δόσης για εμβόλιο μίας δόσης εάν δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τον εμβολιασμό
 3. Παρουσίαση πιστοποιητικού εμβολιασμού μίας δόσης για εμβόλιο μίας δόσης ή δύο δόσεων για εμβόλιο δύο δόσεων εάν έχουν παρέλθει πέραν των επτά (7) μηνών από την τελευταία δόση. Ισχύει για άτομα άνω των 18 ετών.

6. Τι ισχύει για σκοπούς safepass για άτομα που έχουν ήδη εκδώσει EUDCC και έχουν μετέπειτα διαγνωστεί θετικά;

Το πιστοποιητικό των ατόμων που έχουν διαγνωστεί θετικά στη νόσο Covid19 θα ανακαλείται προσωρινά για όσο διάστημα βρίσκονται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού/ υποχρεωτικού περιορισμού, και κατά τον έλεγχο της εγκυρότητας του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID (EUDCC) η εφαρμογή CovScan Cyprus θα παρουσιάζει το πιστοποιητικό ως Κόκκινο: «Μη έγκυρο».

Σημειώνεται ότι τα άτομα αυτά δεν θα μπορούν να εκδώσουν νέα πιστοποιητικά EUDCC πριν από την αποδέσμευσή τους.

7. Ποιες κατηγορίες πολιτών εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό έλεγχο μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus;

Από τον υποχρεωτικό έλεγχο μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus εξαιρούνται:

 1. Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω,
 2. Άτομα ηλικίας 14 ετών και κάτω,
 3. Τουρκοκύπριοι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο,
 4. Τουρίστες (δηλαδή άτομα μη μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εισέρχονται νόμιμα στη Δημοκρατία) που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία, και
 5. Μόνιμοι/νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία.
 6. Άτομα που αποδεδειγμένα και μετά από απόφαση Ιατρικού Συμβουλίου δεν συνίσταται να εμβολιαστούν, και τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν την ειδική κάρτα που τους εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και ταυτόχρονα εργαστηριακή εξέταση Rapid ή PCR τεστ σε εβδομαδιαία βάση με αρνητικό αποτέλεσμα.

8. Ποιοι είναι οι τοπικοί κανόνες;

Η εφαρμογή CovScan Cyprus επιστρέφει ΕΓΚΥΡΟ αποτέλεσμα στις πιο κάτω περιπτώσεις (κανόνες σύμφωνα με διάταγμα ΥΥ ημερ. 14-12-2021):

 • με την ολοκλήρωση και των τριών δόσεων εμβολιασμού, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων, είτε δύο δόσεων εμβολιασμού εάν πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης (ενισχυτική δόση)
 • για πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο του COVID-19 στους τελευταίους 6 μήνες
 • για αρνητική μοριακή εργαστηριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 που έγινε στις τελευταίες 72 ώρες
 • για αρνητική ταχεία εξέταση ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 που έγινε στις τελευταίες 48 ώρες για άνω των 18 ετών, στις τελευταίες 72 ώρες για ηλικίες 12-17 ετών και μίας εβδομάδας για ηλικίες 6-11 ετών.

9. Ποιες οι πιθανές αιτίες για λανθασμένες ενδείξεις από την εφαρμογή CovScan Cyprus;

Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής CovScan Cyprus και την διασφάλιση αξιόπιστων ενδείξεων/αποτελεσμάτων ελέγχου είναι οι ενημερωμένοι Εθνικοί Κανόνες ελέγχου και τα ενημερωμένα Κλειδιά (Trusted Public Keys).

Η τελευταία ημερομηνία και ώρα ενημέρωσης αναγράφεται στο τέλος των Ρυθμίσεων – Settings της εφαρμογής, κάτω από την Επαναφόρτωση – Reload.

Αν δεν αναγράφεται ΚΑΜΙΑ ημερομηνία (ή αν η ημερομηνία δεν είναι σημερινή) ελέγξτε τη συνδεσιμότητα της εφαρμογής με το διαδίκτυο και ξαναδοκιμάστε.

10. Σε περίπτωση προβλήματος που αφορά τη χρήση του CovScan Cyprus -και που δεν σχετίζεται με τις πιο πάνω περιπτώσεις- πού μπορώ να απευθυνθώ;

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης για θέματα COVID-19 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eudcc.gov.cy ή στο τηλέφωνο 1474 για κυπριακούς αριθμούς και στο +357 22285757 για ξένους αριθμούς και κλήσεις από το εξωτερικό.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης του προβλήματος, παρακαλείστε όπως προμηθεύσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης με όλη τη σχετική πληροφόρηση

 • Φύση προβλήματος
 • Στοιχεία συσκευής π.χ. κατασκευαστής και μοντέλο
 • Έκδοση Android – αναγράφεται στις Ρυθμίσεις της συσκευής
 • Έκδοση εφαρμογής CovScan Cyprus – αναγράφεται στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής που εμφανίζονται πάνω δεξιά

11. Πως επιτυγχάνεται η αυτόματη αναβάθμιση της CovScan Cyprus;

Σε έξυπνες συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android θα πρέπει να έχετε ενεργοποίηση την αυτόματη επιλογή αναβάθμισης των εφαρμογών σας («Auto-update apps») από την εφαρμογή «Play store».

12. Ποια η διαδικασία έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID;

Στην πλατφόρμα https://www.eudcc.gov.cy/, μπορείτε να βρείτε τον σχετικό Οδηγό Χρήσης, που επεξηγεί με λεπτομέρεια τη διαδικασία έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID.

13. Τι μορφή έχει το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί να εκδοθεί και να παρουσιαστεί σε ψηφιακή ή/ και σε έντυπη μορφή. Περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή σφραγίδα που θα διασφαλίζει τη γνησιότητά του και θα επαληθεύεται μέσω σάρωσης του κωδικού μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus. Το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα και εκδίδεται δωρεάν.

Επόμενο άρθρο

Τα σημεία για rapid tests: Που να πας για να εξεταστείς στις 28 Ιανουαρίου

Τα σημεία δειγματοληψίας σε κάθε επαρχία και τα ωράρια λειτουργίας
27/01/2022 - 13:28

ΣχετικέςΕιδήσεις

Επέστρεψαν με rapid tests στα θρανία: Συνωστισμός στα σημεία δειγματοληψίας

Έρχονται επιπλέον χαλαρώσεις στις 15 Μαΐου
02/05/2022 - 22:29

Ελεύθερα ταξίδια: Πως θα ταξιδεύουμε με τα νέα δεδομένα (ΒΙΝΤΕΟ)

Αυξημένο το ενδιαφέρον μετά από δύο χρόνια αυστηρών περιοριστικών μέτρων
02/05/2022 - 22:09

Ετοιμάζεις ταξίδι; Τα πιστοποιητικά και όλα όσα ισχύουν για Κύπρο και Ελλάδα

Τέλος στο Ψηφιακό Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό στην Ελλάδα, ελεύθερη πρόσβαση για όλους
01/05/2022 - 13:43

Έτσι επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία: Όλα όσα άλλαξαν και πρέπει να γνωρίζεις

Τι πρέπει να έχεις στην κατοχή σου και τι ισχύει σε κάθε περίπτωση
01/05/2022 - 08:04

Εξετάσου για κορωνοϊό: Τα σημεία για rapid test για την Τετάρτη 20 Απριλίου

Που θα βρίσκονται οι μονάδες δειγματοληψίας και τα ωράρια λειτουργίας τους
19/04/2022 - 15:18

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Σε ετοιμότητα το Τμήμα Δασών ενόψει καλοκαιριού (ΒΙΝΤΕΟ)

Τέθηκε σε εφαρμογή το ειδικό εθνικό σχέδιο Ήφαιστος στο πλαίσιο άσκησης

Ευλογιά των πιθήκων: Αυτό είναι το πλάνο διαχείρισης κρουσμάτων στην Κύπρο

Ανησυχία που προκαλούν τα αυξανόμενα περιστατικά ανά το παγκόσμιο

Νεκρός ο εντολέας του Αζέρου εκτελεστή: Η σχέση του με την Κύπρο (ΒΙΝΤΕΟ)

Φαίνεται να τον στρατολόγησε για να διαπράξει εγκλήματα εναντίον Ισραηλινών επιχειρηματιών
Ελλάδα

«Μαμά, είσαι κακιά»: Βρέθηκε σημείωμα γραμμένο από τα χέρια της Τζωρτζίνας

Απλήρωτοι λογαριασμοί και πράγματα των νεκρών παιδιών στο διαμέρισμα της σπιτονοικοκυράς

«Φρουροί της Επανάστασης»: Ανέλαβαν ευθύνη για το ρεσάλτο στα ελληνικά τάνκερ

Συνολικά φαίνονται να βρίσκονταν 10 Έλληνες και ένας Κύπριος στα πληρώματα

Έφτασε στην Αθήνα ο Μπιλ Γκέιτς

Ο ιδρυτής της Microsoft θα μείνει στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια»
Διεθνή

1989 JA: Ο πελώριος αστεροειδής που "φλερτάρει" με τη Γη (ΒΙΝΤΕΟ)

Θα εμφανιστεί ξανά σε τόσο κοντινή απόσταση από τον πλανήτη μας σε περίπου 900 χρόνια

Επιστρέφει ο τρόμος στο Κίεβο: Ξανά στα σύνορα ρωσικά στρατεύματα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ρωσική προέλαση στο Ντονμπάς, φεύγουν οι Ουκρανοί άμαχοι

Η Ρωσία ζητά ανταλλάγματα: Βάζει όρους για να...απελευθερώσει σιτηρά (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι ΗΠΑ βγάζουν μπροστά άλλο ένα οικονομικό όπλο, σπρώχνοντας τη Μόσχα σε τεχνητή χρεοκοπία

tv news

Ο Στέφανος έχει αρχίσει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να φύγει στην Ισπανία...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

O Άγγελος ανακαλύπτει το μυστικό της Αργυρώς και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 28/05/2022 - 06:0060' ΕΛΛΑΔΑ
Σάβ, 28/05/2022 - 07:00ROOMIES
Σάβ, 28/05/2022 - 07:50ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Σάβ, 28/05/2022 - 09:00Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 28/05/2022 - 13:00X FACTOR
Σάβ, 28/05/2022 - 14:45ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ
Σάβ, 28/05/2022 - 18:00ALPHA NEWS
Σάβ, 28/05/2022 - 18:4524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 28/05/2022 - 20:00ALPHA NEWS
Σάβ, 28/05/2022 - 21:00Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Σάβ, 28/05/2022 - 22:15CHART SHOW - YOUR COUNTDOWN