Κύπρος

Στα €70 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών για ΑΠΕ και ΕΞΕ

Με την εισαγωγή οκτώ νέων κατηγοριών στις ευάλωτες ομάδες διευρύνεται ο κατάλογος των δικαιούχων για αυξημένες επιδοτήσεις στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για ενεργειακές αναβαθμίσεις, μεταξύ των οποίων και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Ως εκ τούτου ο αριθμός των δικαιούχων νοικοκυριών αυξάνεται κατά περίπου 30 χιλιάδες για να ανέλθει κοντά στις 80 χιλιάδες.

Ταυτόχρονα αυξάνεται κατά €40 εκατ. ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες για τα έτη 2022-2023 το οποίο εφαρμόζεται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, με το συνολικό ποσό να αγγίζει πλέον τα €70 εκατ. 

Τις σχετικές εισηγήσεις της Υπουργού Ενέργειας κας Νατάσας Πηλείδου, ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως δήλωσε η Υπουργός «η διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων νοικοκυριών ως δικαιούχων στα Σχέδια Χορηγιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εν γένει την ενεργειακή αναβάθμιση, γίνεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης για στήριξη των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα και άλλων ευάλωτων ομάδων πολιτών. Ειδικά σε αυτή την περίοδο του υψηλού πληθωρισμού στον τομέα της ενέργειας, η στήριξη όλων των πολιτών για μείωση του ενεργειακού τους κόστους θεωρείται από την Κυβέρνηση εξαιρετικά σημαντική. Όπως γνωρίζετε τον τελευταίο χρόνο έχουμε προχωρήσει σε μέτρα στήριξης ύψους €350 εκατ., μεταξύ των οποίων η μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υφυπουργείο Πρόνοιας, προχωρήσαμε με τη διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων νοικοκυριών. Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά για ιδιοκατανάλωση», σημείωσε η κα Πηλείδου, «μαζί με τη θερμομόνωση οροφής για εξοικονόμηση ενέργειας, θεωρείται ένα από τα πιο άμεσα μέτρα για μείωση του λογαριασμού ενέργειας. Είναι για αυτό το λόγο που το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μέσω του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, προχώρησε φέτος αρχικά στον διπλασιασμό του προϋπολογισμού του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞΕ και τώρα με νέα απόφαση το ποσό τετραπλασιάζεται στα €70 εκατ. για τα έτη 2022-2023. Σημαντικά αυξημένες είναι και οι χορηγίες, όχι μόνο για τους ευάλωτους καταναλωτές αλλά και τις ορεινές περιοχές, όπως επίσης για όλα τα νοικοκυριά που θα αποφασίσουν να αξιοποιήσουν το Σχέδιο».        

 

Από σήμερα λοιπόν, δικαιούχοι αυξημένης χορηγίας των Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ είναι και:

1.       Οι οικογένειες με εισόδημα μέχρι €19.500, οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τέκνα μέχρι 18 ετών που λαμβάνουν επίδομα τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

2.       Οι λήπτες επιδόματος διακίνησης αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

3.       Οι νεφροπαθείς περιτονιακής κάθαρσης.

4.       Τα άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση.

5.       Παθόντες οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων.

6.       Τα άτομα που πάσχουν από καρκίνο του λάρυγγα και έχουν υποβληθεί σε λαρυγγεκτομή.

7.       Τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας.

8.       Τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο Raynaud.

 

Επιπρόσθετα, οι πιο κάτω κατηγορίες δικαιούχων διαφοροποιούνται με συνεπαγόμενη αύξηση των δυνητικών δικαιούχων:

9.       Πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

10.     Οι λήπτες του Επιδόματος σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Στην κατηγορία αυτή έχει απαλειφθεί η προϋπόθεση που υπήρχε όπως ο Συνταξιούχος να είναι άνω των 70 ετών).

 

 Δικαιούχοι εξακολουθούν να είναι:

11.     Οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

12.     Οι λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

13.     Οι λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

14.     Οι λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

15.     Οι λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

16.     Οι  λήπτες Χορηγίας για Τυφλούς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 

 

Όσον αφορά στις επιπρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους €40 εκατ., σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτές θα καλυφθούν από τα έκτακτα χρηματικά πλεονάσματα που έχουν δημιουργηθεί στο Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών καυσίμων (εξοικονομήσεις/έσοδα από Συμβάσεις με παραγωγούς ΑΠΕ), τα οποία κατά το τέλος του 2022 υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσουν τα €55 εκατ. Για την επιπρόσθετη δαπάνη λήφθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται πως το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας_«Κύπρος το Αύριο».

 

Υπενθυμίζουμε ότι στην παρούσα φάση οι ευάλωτοι καταναλωτές μπορούν να αξιοποιήσουν το Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση ΑΠΕ και ΕΞΕ σε κατοικίες 2022-23, λαμβάνοντας αυξημένη χορηγία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) ή του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (Virtual Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Το ύψος της χορηγίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά ανέρχεται στα €1.000 (αντί €375 τα υπόλοιπα νοικοκυριά -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α) ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, με μέγιστο ποσό χορηγίας €5.000 (αντί €1.500 τα υπόλοιπα νοικοκυριά-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α).

 

Όλα τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων, μπορούν να λάβουν χορηγία και για:

 

(α) Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας με επιχορήγηση 45% των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.250 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1).

 

(β) Θερμομόνωση Οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε υφιστάμενη κατοικία. Για τη θερμομόνωση της οροφής επιχορηγείται το 55% των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €2.750 και για το φωτοβολταϊκό σύστημα παρέχεται χορηγία €450 ανά εγκατεστημένο kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €1.800. Το συνολικό ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €4.550 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2).

 

Σημαντικά αυξημένες από φέτος είναι και οι χορηγίες για τα νοικοκυριά που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.      

 

Όλες οι πληροφορίες για το Σχέδιο, περιλαμβανομένου του Οδηγού Σχεδίου και της διαδικασίας υποβολής αίτησης, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ: www.resecfund.org.cy

 

Σημειώνεται πως το ΥΕΕΒ προγραμματίζει επίσης προς τα τέλη του 2022 με αρχές του 2023, να προχωρήσει στη δεύτερη προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών «Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω για Κατοικίες», για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, ύψους €35 εκατ., από το οποίο θα μπορούν να επωφεληθούν και τα ευάλωτα νοικοκυριά που εμπίπτουν στον διευρυμένο κατάλογο.

 

Συνολικά το ΥΕΕΒ έχει προκηρύξει ή θα προκηρύξει έως το τέλος του έτους σχέδια χορηγικών για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και εγκατάσταση ΑΠΕ τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις, αλλά και για τοπικές αρχές, συνολικού ύψους €160 εκατ.

Επόμενο άρθρο

Σε εξέλιξη πυρκαγιά μεταξύ των Κοινοτήτων Πελαθούσα προς Π. Χρυσοχούς

Ανταποκρίθηκαν 5 εναέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα πυρόσβεσης
22/08/2022 - 14:24

ΣχετικέςΕιδήσεις

Για «συνεχιζόμενη απραξία» καταγγέλλουν το Υπ. Ενέργειας οι συνδικαλιστικές ΑΗΚ

«Αντιμετωπίσαμε ειρωνεία, απαξίωση και πρόταξη ανυπόστατων κατηγοριών»
06/12/2022 - 14:42

ΒΙΝΤΕΟ: Τι αλλάζει στο νόμο για εξωσωματικές και παρένθετη μητρότητα

Κατατέθηκε νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για τα θέματα υποβοηθούμενης γονιμότητας
02/12/2022 - 14:19

Αναστασία Ανθούση: Κανένα ζευγάρι συνταξιούχων με εισοδήματα κάτω από €1.210

Ποια δώρα και επιδόματα αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο ενόψει Χριστουγέννων
30/11/2022 - 22:07

Οι διορισμοί του Υπουργικού σε Εθνική Αρχή Παιγνίων και ΟΑΥ

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
30/11/2022 - 15:12

€200,000 από το Υπουργικό σε οινοπαραγωγούς, έρχεται στήριξη σε αμπελουργούς

Τι αποφάσισε η κυβέρνηση για τον τομέα που πλήττεται από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
30/11/2022 - 12:46

Υπουργικό: "Ναι" σε παρένθετη μητρότητα και για μονήρεις γυναίκες

Tι περιλαμβάνει νομοσχέδιο που οδηγείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων
30/11/2022 - 12:37

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Στους 9 ανέρχονται οι θάνατοι παιδιών εξαιτίας του στρεπτόκοκκου στη Βρετανία

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας εξαιτίας του στρεπτόκοκκου

Το Ναυτικό τίμησε τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο

Στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης" ο εορτασμός για τον προστάτη Άγιο Νικόλαο

Αναμένονται Εξελίξεις στην υπόθεση της απόπειρας φόνου στην Ορόκληνη

Στο μικροσκόπιο της ΥΠΕΓΕ βρίσκονται ένα ζευγάρι γάντια, κουκούλα και μία προσωπίδα
Ελλάδα

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ένταση και επεισόδια στα Εξάρχεια, πνίγηκαν στα χημικά

Μετά το τέλος της πορείας, διαδηλωτές άρχισαν να πετάνε μολότοφ κατά των αστυνομικών

Στρεπτόκοκκος: Τα συμπτώματα, η διάγνωση, η θεραπεία

Σε εγρήγορση βρίσκεται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στην Ελλάδα 

Εισαγγελική παρέμβαση για τη φονική έκρηξη σε σχολείο στις Σέρρες

Ο εισαγγελέας Σερρών ζητά άμεση διερεύνηση ευθυνών για την τραγωδία με τον 11χρονο
Διεθνή

Οι Γάλλοι θέτουν όρια: Ούτε μηδενική, ούτε άναρχη μετανάστευση

Όρια για τη μετανάστευση θέτει η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν

Ουκρανία: Ανησυχία ΟΗΕ για νέες ανθρωπιστικές ανάγκες

Φόβοι για νέες μετακινήσεις κατοίκων που στερούνται τη θέρμανση στην Ουκρανία

Την αχίλλειο πτέρνα των ρωσικών στρατευμάτων έχει βρει το Κίεβο

Νέα επίθεση κατά αεροπορικής βάσης σε ρωσικό έδαφος

tv news

Η Αθηνά βλέπει μπροστά της τον εισαγγελέα και ξαναζεί τις μαύρες μέρες της δίκης

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις συγκλονιστικές εξελίξεις, trailers και όλα τα επεισόδια!
Alpha TV Κύπρου

O Παύλος διψασμένος για εκδίκηση, πάει στο αρχοντικό των Σταματάκηδων...

Εκεί, όμως, γίνεται μάρτυρας μιας μεγάλης απειλής! «Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις..
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 07/12/2022 - 03:15ΣΑΣΜΟΣ
Τετ, 07/12/2022 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ