ΣΙΠΕΚ: Καταδικάζει την διαμαρτυρία της ΠΟΕΔ για την «υποχρεωτική προδημοτική»

Τρίτη, 22/11/2022 - 16:43
Μικρογραφία

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσής Κύπρου (ΣΙΠΕΚ) καταδικάζει την εξαγγελθείσα εκδήλωση διαμαρτυρίας της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) που τυγχάνει της στήριξης και της Οργάνωσης Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ), της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΛΤΕΚ) και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων.

Η ανακοίνωση που εξέδωσαν:

Αναγνωρίζοντας πλήρως το δημοκρατικό δικαίωμα της διεκδίκησης των καλώς νοούμενων συμφερόντων των οργανωμένων συνόλων, ο ΣΙΠΕΚ θεωρεί ότι η εν λόγω εκδήλωση διαμαρτυρίας αποσκοπεί στην εκμετάλλευση της προεκλογικής περιόδου για την διασφάλιση των αποκλειστικών συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών των εκπαιδευτικών οργανώσεων σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, και ειδικά στην ακύρωση της ελάχιστης στήριξης στους γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικούς βρεφοκομικούς, παιδοκομικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία και που την έχουν άμεση ανάγκη.

Η παραπλανητική ρητορική της ΠΟΕΔ και η επινόηση του διχαστικού όρου «δημόσιου» νηπιαγωγείου, προβάλλοντας δήθεν την «προστασία» των δημόσιων νηπιαγωγείων από την «υποβάθμιση» και «ιδιωτικοποίηση τους», αποτελεί προσβολή προς την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), και τους σχεδιασμούς για την αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης στην Κύπρο κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των παιδιών σε δημόσιο ΚΑΙ ιδιωτικό τομέα σε ποιοτικές, εγκεκριμένες δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης.   

Επιπλέον, οι απαξιωτικές αναφορές σε «πολιτική των κουπονιών» πέραν του ότι δεν ευσταθούν και ειπώνονται σε μια προσπάθεια για στρέβλωση της πραγματικότητας, υπονομεύουν την ειλικρινή προσπάθεια του Υπ. Παιδείας για αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης.

Η Πολιτεία έχει το κάθε δικαίωμα για τον σχεδιασμό και αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης κατά τρόπο που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις δομές που υφίστανται και λειτουργούν προς όφελος των παιδιών. Η προσπάθεια για μη αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελεί ο ιδιωτικός τομέας (που προϋπήρχε του δημοσίου στην προσχολική εκπαίδευση), καταδεικνύει την παρωχημένη και αναχρονιστική αντίληψη των οργανώσεων περί προσχολικής εκπαίδευσης

Επισημαίνεται επίσης ότι οι επηρεαζόμενες εκπαιδευτικές οργανώσεις κλήθηκαν σε διαβούλευση από το ΥΠΑΝ προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα σχόλια και εισηγήσεις τους.

Το γεγονός ότι η απορριπτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών οργανώσεων για κάθε πολιτική που περιλαμβάνει και τον ιδιωτικό τομέα, δεν έγινε αποδεκτή από το ΥΠΑΝ, σε καμία περίπτωση δεν δίνει κανένα δικαίωμα στις εν λόγω οργανώσεις να προβαίνουν σε τέτοιου είδους διαμαρτυρίες και να εκφράζονται κατά τρόπο που δεν αρμόζει σε εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς.

Θα πρέπει επιτέλους να γίνει αποδεκτό ότι στην Κύπρο, όπως σε όλα τα ανεπτυγμένα και δημοκρατικά κράτη, η προσχολική εκπαίδευση προσφέρεται από δημόσιους αλλά και από ιδιωτικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία που θα πρέπει να λειτουργούν επί ίσοις όροις.

Οι δημόσιοι σταθμοί και νηπιαγωγεία λαμβάνουν την πλήρη επιδότηση του ιδιαίτερα υψηλού κόστους λειτουργίας τους από την Πολιτεία, που προέρχεται από τους φορολογούμενους πολίτες είτε αυτοί αξιοποιούν την δημόσια προσχολική εκπαίδευση είτε όχι. Παρά το γεγονός ότι οι γονείς δεν καταβάλλουν δίδακτρα για την φοίτηση των παιδιών τους σε δημόσιους σταθμούς και νηπιαγωγεία, το υψηλό κόστος λειτουργίας τους το επωμίζονται όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες στο σύνολο τους.

Η τυχόν δημιουργία επιπρόσθετων δημόσιων νηπιαγωγείων ή η μετατροπή των κοινοτικών νηπιαγωγείων σε δημόσια (που χρειάζεται αρκετά χρόνια για να μπορεί να υλοποιηθεί), όπως αξιώνουν οι οργανώσεις, θα συνεπάγει και τεράστιο κόστος το οποίο θα κληθούν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι πολίτες, ενώ θα είναι αμφίβολο εάν μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν βιώσιμη ή εάν θα εξυπηρετούσε τις αυξανόμενες ανάγκες των γονέων, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας και υπηρεσίες που προφέρουν τα δημόσια νηπιαγωγεία, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν και με βασικότερο κριτήριο την εξυπηρέτηση των αναγκών πρωτίστως των παιδιών αλλά και των γονέων, η Πολιτεία πολύ σωστά αποφάσισε να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες δομές που πληρούν σειρά ποιοτικών κριτηρίων και προς αυτό τον σκοπό κατάφερε να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την επιδότηση μέρους των διδάκτρων που καταβάλλονται, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων.

Δηλαδή, με στοχευμένη προσέγγιση, η Πολιτεία εξοικονομεί εκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας μας

Σε καμία περίπτωση δεν στερείται το δικαίωμα των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, ούτε στην δωρεάν, δημόσια, προδημοτική εκπαίδευση. Αναγνωρίζεται ωστόσο, το δικαίωμα των παιδιών και των γονέων για επιλογή του σταθμού ή νηπιαγωγείου, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών, στο οποίο θα φοιτήσει το κάθε παιδί προκειμένου να μπορούν να καλυφτούν οι ανάγκες του.

Οι εν λόγω οργανώσεις, παρά το γεγονός ότι χρηματοδούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τρόπο θρασύ, κατακρίνουν την πρωτοβουλία της Πολιτείας και αξιώνουν την χρήση ΚΑΙ αυτών των κονδυλίων για το πλήρως επιδοτούμενο δημόσιο!

Και το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι προς τι ο «πανικός» που έχει καταβάλει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις; Από τι ακριβώς θεωρούν ότι απειλούνται και γιατί;

Εκτός από τις διαμαρτυρίες στις οποίες προβαίνουν για τους δήθεν λανθασμένους σχεδιασμούς και την ανάγκη στήριξης των δημοσίων νηπιαγωγείων δεν έχουμε εισακούσει άλλες εισηγήσεις π.χ. για την αναβάθμιση της ποιότητας και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα δημόσια νηπιαγωγεία.  Είναι για παράδειγμα πρόθυμοι να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους κατά τις απογευματινές ώρες αλλά και κατά την καλοκαιρινή περίοδο;

Ο ΣΙΠΕΚ καλεί την Πολιτεία να μην ενδώσει στις απειλές των εκπαιδευτικών οργανώσεων και να μην ανατρέψει τους σχεδιασμούς.

Επιπλέον, ο ΣΙΠΕΚ καλεί τα Κοινοβουλευτικά κόμματα να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην ακυρώσουν την σημαντική αυτή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο όφελος των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Διευκρινίζεται ότι από την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν μπορεί να στηριχτεί η δημόσια προσχολική εκπαίδευση που ήδη επιχορηγείται από την Πολιτεία και σε περίπτωση μη ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου, ενδεχομένως να χαθεί πλήρως το κονδύλι εκατομμυρίων που με κόπο η Κυβέρνηση κατάφερε να εξασφαλίσει προς όφελος των παιδιών.

Τέλος, ο ΣΙΠΕΚ καλεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να σεβαστούν τις αποφάσεις και σχεδιασμούς της Πολιτείας ακόμα και εάν διατηρούν διαφορετικές απόψεις. Τυχόν διαφωνίες θα πρέπει να εκφράζονται μέσα από δημοκρατικό διάλογο και εμπεριστατωμένα στοιχεία όπως αρμόζει στους παιδαγωγούς και όχι υπό μορφή απειλών και ανυπόστατων ισχυρισμών που προωθούν την διχόνοια των πολιτών.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης, για την ολόπλευρη (σωματική, συναισθηματική, νοητική, αισθητική, ηθική, κοινωνική) ανάπτυξη των παιδιών, ο ΣΙΠΕΚ επισημαίνει για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί καθήκον όλων των οργανωμένων συνόλων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης για την διαμόρφωση συνειδητοποιημένων, καλλιεργημένων και μορφωμένων πολιτών, που αποτελεί και τον θεμελιώδη στόχο κάθε παιδαγωγικού συστήματος και κάθε σύγχρονης κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι το αγαθό της Παιδείας είναι ένα και δεν διαχωρίζεται σε δημόσιο και ιδιωτικό.

Πηγή
ΚΥΠΕ