Σε αυτές τις οδούς βρίσκονται οι επικίνδυνες οικοδομές της Λευκωσίας

Τετάρτη, 30/11/2022 - 12:55
Μικρογραφία

Λίστα με τις επικίνδυνες οικοδομές στην πρωτεύουσα δημοσιεύει ο Δήμος Λευκωσίας, που ανά τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγει ελέγχους σε οικοδομές, ειδικά σε περιοχές ειδικού χαρακτήρα και διατηρεί μητρώο επικίνδυνων οικοδομών, καθώς και κατόπιν καταγγελίας δημοτών.
 
Σε ανακοινωση, αναφέρει ότι "οι οικοδομές που παρουσιάζουν προβλήματα ελέγχονται από καταρτισμένους μηχανικούς/τεχνικούς, οι οποίοι κρίνουν εάν όντως υπάρχει επικινδυνότητα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη είτε στους κάτοικους, είτε σε διερχομένους, είτε ακόμη και σε παράνομα εισελθόντες. Τότε οι οικοδομές κηρύσσονται «επικίνδυνες» σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία."
 
Μετά από έλεγχο, ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει τις πιο κάτω οικοδομές ως επικίνδυνες:

  1. Οδός Ελένης Παλαιολόγης 12, ενορία Αγίου Ιωάννη, Φ/Σχ.: 21/460608, Τμ. Α, Τεμ.236
  2. Οδός Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου 4, ενορία Αγίου Αντωνίου, Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ. Β, Τεμ.104
  3. Οδός Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου 2, ενορία Αγίου Αντωνίου, Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ. Β, Τεμ.105
  4. Οδός Γιάννη Φρειδερίκου 4, ενορία Παναγία, Φ/Σχ.: 21/470102, Τμ. 1, Τεμ. 430
  5. Οδός Δαμασκηνού 3, ενορία Αγίου Αντωνίου, Φ/Σχ.: 1/550101, Τμ. Α , Τεμ 985
  6. Οδός Αγίου Αμβροσίου 3, ενορία Παναγία, Φ/Σχ.: 21/47Ε02, Τμ. 5, Τεμ, 1230
  7. Οδός Αγίου Αμβροσίου 1, ενορία Παναγία, Φ/Σχ.: 21/47Ε02 , Τμ. Ε, Τεμ. 1229
  8. Οδός Μακαρίου ΙΙΙ 37, ενορία Τρυπιώτη, Φ/Σχ.: 21/540301, Τμ.25 , Τεμ. 801
  9. Σόλωνος Μιχαηλίδη 5, ενορία Παναγία, Φ/Σχ. 21/470401, Τμ.Α, Τεμ. 62

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί τους ιδιοκτήτες των πιο πάνω οικοδομών, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22797484 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας.
 
Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.

Πηγή
Κεντρική φωτογραφία: Αρχείο