Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ;

Πέμπτη, 1/6/2023 - 12:00

Ποιες θεωρείς ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πάτησε ΕΔΩ, απάντησε την έρευνα και πες μας την γνώμη σου.

Η Πολιτική Συνοχής είναι η κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ. Η Πολιτική Συνοχής παρέχει στοχευμένη υποστήριξη σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την μείωση των ανισοτήτων που υπάρχουν σε διάφορους τομείς, προωθώντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στοχεύει στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη, μεταξύ άλλων, για έργα υποδομών, στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ψηφιακό μετασχηματισμό και εκπαίδευση/κατάρτιση.

Για παραδείγματα έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία που υποστηρίζουν την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Παραδείγματα Έργων  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των Κυπρίων πολιτών σχετικά με το ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο για τα επόμενα χρόνια.

Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Cohesion  Policy Stands by You! που υλοποιείται από την Aspon Consulting, σε συνεργασία με τον Alpha Κύπρου, την GEINNOVA (Ισπανία) και την Innovation Hive (Ελλάδα) στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής.

fdvs