Παράνομη η χρήση ποδηλάτου χωρίς προστατευτικό κράνος

Πέμπτη, 5/1/2023 - 10:39
Μικρογραφία

Αδίκημα θα θεωρείται από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η χρήση ποδηλάτου, εάν ο οδηγός ή / και οι επιβαίνοντες δεν φέρουν προστατευτικό κράνος. Το αδίκημα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, υπόκειται σε χρηματική ποινή και προβλέπεται η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος, με καθορισμένο πρόστιμο τα €50.

Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, όπως ανακοινώθηκε, ενέκρινε τον τύπο προστατευτικού κράνους, που πρέπει να φέρουν οι ποδηλάτες και οι επιβάτες ποδηλάτων, κατάλληλα προσδεδεμένο.

Η Γνωστοποίηση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει ότι ο τύπος του προστατευτικού κράνους για τους ποδηλάτες θα πρέπει να πληροί το πρότυπο CYS ΕΝ 1078:2012+A1, να αναφέρεται ρητά ότι προορίζεται τουλάχιστον για ποδηλάτες και να φέρει σήμανση Δήλωσης Συμμόρφωσης: CE. Το υπό αναφορά πρότυπο κράνους αφορά στο ευρωπαϊκό και εθνικό πρότυπο ΕΝ 1078:2012+A1 για ποδηλάτες, αλλά και για χρήστες skateboards και rollerskates.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι με βάση το πρότυπο CYS ΕΝ 1078:2012+A1, το προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση με αναφορά στο πιο εν λόγω πρότυπο, το όνομα ή το λογότυπο του κατασκευαστή, το μοντέλο του προστατευτικού κράνους, σαφή αναφορά ότι προορίζεται για χρήση τουλάχιστον από ποδηλάτες, το μέγεθος ή εύρος μεγεθών, ώστε να είναι κατάλληλο για το μέγεθος του κρανίου του χρήστη για τον οποίο προορίζεται, το βάρος κράνους (σε γραμμάρια), το έτος και τρίμηνο κατασκευής και συνοδευτικά προειδοποιητικά κείμενα για περιορισμούς στη χρήση.

Εναλλακτικά, για μικρά παιδιά ηλικίας μέχρι 14 χρόνων, ο τύπος του προστατευτικού κράνους για τους ποδηλάτες ή επιβάτες ποδηλάτων θα πρέπει να πληροί το πρότυπο CYS ΕΝ 1080:2013 και να φέρει σήμανση Δήλωσης Συμμόρφωσης: CE.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπό αναφορά προβλεπόμενος τύπος προστατευτικού κράνους μπορεί να χρησιμοποιείται και από χρήστες Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (e-scooters), σύμφωνα με σχετική Γνωστοποίηση του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου 2022 (Κ.Δ.Π.391/2022).

Τέλος, σημειώνεται ότι το μέτρο της χρήσης προστατευτικού κράνους για ποδηλάτες, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μειώνει το ρίσκο σοβαρών κρανιο-εγκεφαλικών τραυματισμών κατά 69% και θανατηφόρων τραυματισμών κατά 65%, με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να προτρέπει τους ποδηλάτες και επιβάτες ποδηλάτων, καθώς και τους χρήστες e-scooters, να φέρουν κατάλληλα προσδεδεμένο το προστατευτικό τους κράνος.