Κύπρος

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ προειδοποιούν για black out και τιμές "φωτιά" στο ρεύμα

"Mύδρους" κατά των εμπλεκόμενων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών στον τομέα ενεργειακής παραγωγής και επάρκειας για τη συγκέντρωση όλων των ενεργειακών υποδομών στο Βασιλικό, εξαπολύουν οι συντεχνίες εργαζομένων της Αρχής Ηλεκτρισμού, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ. 

Σε επιστολή προς κυβέρνηση, Βουλή και άλλους φορείς επισημαίνουν τον κίνδυνο black out τονίζοντας ότι "με δεδομένη τη συγκέντρωση όλων των ενεργειακών υποδομών του Κράτους σε ένα και μόνο γεωγραφικό σημείο, την περιοχή Βασιλικού, είναι βέβαιο ότι το επίπεδο αξιοπιστίας της ασφάλειας του εφοδιασμού μειώνεται σημαντικά και ο κίνδυνος για ολική σβέση του συστήματος αυξάνεται σε επικίνδυνο βαθμό."

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή:

Σε συνέχεια των επιστολών μας με ημερομηνίες 13/10/2020, 8/12/2020 και 18/12/2020, καθώς και όπως προφορικά σας είχαμε τονίσει και στην τηλεδιάσκεψη ημερομηνίας 14/1/2021 η οποία έγινε για άλλα θέματα, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση παρέμεινε ως είχε. Ως εκ τούτου, επανερχόμαστε δια της παρούσης και με τα θέματα του Φυσικού Αερίου και της επάρκειας παραγωγής.

Σύμφωνα με ειλημμένη στρατηγική απόφαση της ΑΗΚ η συμμετοχή της στην ΕΤΥΦΑ προϋποθέτει τη μεταφορά Φυσικού Αερίου και στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας. Ο Η/Σ Δεκέλειας αποτελεί ασφαλή στρατηγικό χώρο για ηλεκτροπαραγωγή, ως εκ της γεωγραφικής του θέσης και είναι αναγκαίος για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την εύρυθμη λειτουργία όλου του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.  

Με δεδομένη τη συγκέντρωση όλων των ενεργειακών υποδομών του Κράτους σε ένα και μόνο γεωγραφικό σημείο, την περιοχή Βασιλικού, είναι βέβαιο ότι το επίπεδο αξιοπιστίας της ασφάλειας του εφοδιασμού μειώνεται σημαντικά και ο κίνδυνος για ολική σβέση του συστήματος αυξάνεται σε επικίνδυνο βαθμό.

Πολύ ορθά η τέως και ο νυν Γενικός Ελεγκτής μέσα από τις εκθέσεις τους, καθώς και η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, που αφορά στη συγκέντρωση όλων των ενεργειακών υποδομών του Κράτους σε ένα και μόνο γεωγραφικό χώρο (περιοχή Βασιλικού). Πρόσφατα σε ειδική μελέτη της ΡΑΕΚ που εξετάζει διάφορα σενάρια, από τα οποία μπορεί να προκληθεί ολική σβέση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι ορισμένα εξ’ αυτών μπορούν να αποφευχθούν, εάν υπάρχει διασπορά παραγωγής. Τι ενέργειες έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιώντας και την σχετική μελέτη της ΡΑΕΚ ; Έχετε αναλογιστεί τις συνέπειες και τις επιπτώσεις στην οικονομία και στον τόπο γενικότερα, σε περίπτωση οποιουδήποτε απρόβλεπτου συμβάντος στην περιοχή ; 

Η ΑΗΚ, ως παθούσα, όφειλε, μετά το καταστροφικό συμβάν του πρόσφατου παρελθόντος και τις τραγικές συνέπειες για τον τόπο να συνειδητοποιήσει την ανάγκη της διασποράς της παραγωγής από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία.

Τότε, παρόλη την έκταση της καταστροφής του Η/Σ Βασιλικού, δεν υπήρξε ολική σβέση του συστήματος, γιατί υπήρχε ικανοποιητική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από δυο σημεία (Βασιλικό και Δεκέλεια) και η δυνατότητα παραγωγής από τον Η/Σ Μονής.

Πέραν τούτου, η Αρχή Ηλεκτρισμού, ως είναι γνωστό, έχει την υποχρέωση του ύστατου παροχέα και είναι το τελευταίο αξιόπιστο καταφύγιο για τον τόπο.

Είναι αναμενόμενη η έλλειψη επάρκειας ισχύος μετά το έτος 2022, λόγω και της υποχρέωσης απενεργοποίησης των πεπαλαιωμένων Μονάδων του Η/Σ Δεκέλειας. Επιπρόσθετα, οι σχεδιασμοί για την κατασκευή του αγωγού EUROASIA δημιουργούν θολό περιβάλλον και αυξάνουν το ρίσκο επένδυσης στην παραγωγή ενέργειας με συμβατικά καύσιμα. Οι προσδοκίες των Αρμόδιων Φορέων για δραστηριοποίηση τρίτων στην παραγωγή ενέργειας με συμβατικά καύσιμα, καθώς επίσης και οι χρονοβόρες διαδικασίες που χρειάζονται για την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων και που συστηματικά παραγνωρίζονται, είναι δεδομένα που εκτιμούμε ότι πιθανόν να οδηγήσουν και πάλι:

  • την Αρχή Ηλεκτρισμού στην κατάντια ενοικίασης προσωρινών, κοστοβόρων και αναξιόπιστων μονάδων για κάλυψη της πρόσθετης ζήτησης, ή
  • στην ανάγκη λειτουργίας των υφιστάμενων κοστοβόρων Μονάδων Παραγωγής του Η/Σ Δεκέλειας, που θα έχει ως αποτέλεσμα ακριβότερη κιλοβατώρα στους καταναλωτές, αλλά και φαινόμενα αισχροκέρδειας με συνεργό την ΑΗΚ, αφού όλοι οι παραγωγοί σε τέτοιες συνθήκες θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τους κανόνες αγοράς που θεσπίστηκαν, στην ακριβότερη τιμή παραγωγής κιλοβατώρας που εισάγεται στο σύστημα, ή
  • οι Αρμόδιοι Φορείς “θα αναγκαστούν δήθεν”, που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να αδιαφορούν, στη σύναψη συμβολαίου για νέα συμβατική παραγωγή με αποτέλεσμα για ακόμα μια φορά ο καταναλωτής να κληθεί να καταβάλει αυξημένο κόστος αποζημίωσης ακριβών μακροχρόνιων ιδιωτικών συμβολαίων.

Η Αρχή, ως όφειλε, είχε αναδείξει τη σωστή διάσταση των θεμάτων αυτών στους Αρμόδιους Φορείς του Κράτους με την πρόταξη της για μεταφορά του Φυσικού Αερίου στη Δεκέλεια. Με τη κωλυσιεργία και αναποφασιστικότητα που παρατηρείται οι ευθύνες βαραίνουν πρωτίστως τους Αρμόδιους Φορείς (ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και Υπουργείο ΕΕ&Β), αλλά και την ΑΗΚ για το ψηλό κόστος που θα πληρώνει ο καταναλωτής ανεξάρτητα από το καύσιμο που θα χρησιμοποιείται.

Καταληκτικά, η ΑΗΚ διαχρονικά με τέτοιες επενδύσεις αποτελούσε και αποτελεί εχέγγυο για την ασφάλεια εφοδιασμού και στην οικονομικότερη δυνατή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο.

Εύλογη είναι η απορία γιατί η Αρχή Ηλεκτρισμού, Διοικητικό Συμβούλιο και Μικτές Ειδικές Υποεπιτροπές, δεν μεριμνούν για την υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων που είναι αδήριτα συνδεδεμένες με την αποστολή του Οργανισμού και την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, για το καλό της οικονομίας και του τόπου. 

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, θα επανέλθουμε και η παρούσα δίδεται στη δημοσιότητα.

Επόμενο άρθρο

Μέτρα για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς

10 εισηγήσεις από τον Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη
11/03/2021 - 11:11

ΣχετικέςΕιδήσεις

Στο σκοτάδι το Αυγόρου λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Πότε αναμένεται να επανέλθει η ηλεκτροδότηση στην περιοχή
27/11/2021 - 18:18

Έκλεψαν καλώδια και χρήματα από κτίριο της ΑΗΚ στη Λεμεσό

Προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων ευρώ - Όσα κατήγγειλε 60χρονος στην Αστυνομία
20/11/2021 - 10:48

Αίτημα Κυβέρνησης στην ΕΕ για μειώσεις στο ΦΠΑ του ρεύματος σε όλα τα νοικοκυριά

Ποια τα δύο αιτήματα που έχουν υποβλήθηκαν στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ
18/11/2021 - 13:27

Τιμή ρεύματος: Που "κολλά" η καθολική μείωση του ΦΠΑ κατά 10% (ΒΙΝΤΕΟ)

Το "όχι" της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κυβερνητικό "δεν μπορώ"
16/11/2021 - 21:21

Κοινή πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα από 19 σε 9%

ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών
15/11/2021 - 12:55

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Βροχές όλη την εβδομάδα: Χωρίς τέλος τα προβλήματα στη Λάρνακα (ΒΙΝΤΕΟ)

Από Κίτι μέχρι Μαζωτό, δρόμοι και υποστατικά μετατράπηκαν για λίγο σε...Βενετία

Εκατοντάδες οι αιτήσεις για απόσυρση οχήματος και αντικατάσταση του με υβριδικά

Οχήματα όλων των κατηγοριών στη λίστα - Η τελική ημερομηνία αίτησης των δικαιούχων

"15 ευρώ..και με τις τρεις δόσεις": Νέα μέτρα από σήμερα στα κυπριακά αεροδρόμια

Οι αριθμοί που καταδεικνύουν την επιβαρυμένη εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος
Ελλάδα

Επέτειος Γρηγορόπουλου: «Βροχή» μολότοφ κατά των αστυνομικών μετά την πορεία

Σαν σήμερα, η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008

Έβρος: Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν Έλληνα αστυνομικό

Μαζί του συνελήφθη και η γυναίκα που τον συνόδευε σύμφωνα με Ελλαδικά ΜΜΕ

Άνδρας δέχθηκε δολοφονική επίθεση έξω από γυμναστήριο

Έγκλημα στο Γαλάτσι - Τον πυροβόλησαν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα
Διεθνή

Νέα μέτρα στη Γαλλία: Ποιοι χώροι κλείνουν για να μειωθεί η εξάπλωση του Covid

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις κοινωνικές επαφές τους

ΗΠΑ και Βρετανία "μπλέχτηκαν" για τα καλά στα δίκτυα της νέας μετάλλαξης

Πιο μεταδοτική αλλά όχι πιο επικίνδυνη η Όμικρον, σύμφωνα με προκαταρτικές μελέτες

Γιατροί και νοσηλευτές έκαναν χριστουγεννιάτικο πάρτι και βγήκαν θετικοί

Εργάζονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Μάλαγας

tv news

Ο Στάθης κατηγορεί τη Χάιδω για όλα τα δεινά. Ένας νέος κύκλος αίματος ανοίγει..

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Mια τυχαία περιπολία φέρνει πιο κοντά την αποκάλυψη του δολοφόνου του Στεφανή..

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 07/12/2021 - 02:00ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Τρί, 07/12/2021 - 03:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Τρί, 07/12/2021 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Τρί, 07/12/2021 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ