Το Ινστιτούτο Κύπρου στην πιο Περίπλοκη Διαστημική Αποστολή Earth Explorer

Δευτέρα, 6/11/2023 - 12:44

Ομάδα εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα (CARE-C) του Ινστιτούτου Κύπρου, υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Franco Marenco, συμμετέχει ενεργά στην επερχόμενη αποστολή του δορυφόρου EarthCARE του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) για την εξερεύνηση των νεφών, των αερολυμάτων και της ακτινοβολίας. Η αποστολή, μια συνεργασία της ESA και της Ιαπωνικής Αεροδιαστημικής Εξερευνητικής Υπηρεσίας (JAXA), είναι η πιο μεγάλη και  περίπλοκη ερευνητική αποστολή  Earth Explorer μέχρι σήμερα.

Το EarthCARE (Earth Cloud, Aerosol and Radiation Explorer) έχει στόχο να βελτιώσει σημαντικά την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σύννεφα και αερολύματα επηρεάζουν το κλίμα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω της αποστολής EarthCARE, θα προσφέρουν πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ των νεφών, των αερολυμάτων και της ακτινοβολίας σε πρωτοφανή επίπεδα ακρίβειας, και θα βοηθήσουν στη βελτίωση των μετεωρολογικών προβλέψεων και του μελλοντικού κλίματος.

Η εκτόξευση της αποστολής EarthCARE έχει προγραμματιστεί για το 2024, και ερευνητικές ομάδες από το CARE-C του Ινστιτούτου Κύπρου θα διεξάγουν εξειδικευμένες επιστημονικές δραστηριότητες για την αξιολόγηση και βαθμονόμηση των μετρήσεων του νέου δορυφόρου.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μη Επανδρωμένων Συστημάτων  (USRL) θα πραγματοποιήσει εξαιρετικά προηγμένες μετρήσεις της ατμοσφαιρικής σύνθεσης, από το έδαφος μέχρι 6.000 μέτρα περίπου, χρησιμοποιώντας αισθητήρες μέτρησης σωματιδίων, εγκατεστημένους σε ειδικά σχεδιασμένα μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV) που κατασκευάστηκαν από το  εργαστήριο. Επιπλέον, η ομάδα του Ατμοσφαιρικού Παρατηρητηρίου Κύπρου (CAO) με τη χρήση οργάνου lidar θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα σκόνης και ρύπανσης στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Τα δεδομένα αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση και την βαθμονόμηση του δορυφόρου, καθώς επιτρέπουν και συνεισφέρουν στην πιστοποίηση του μέσω επίγειων και εναέριων μετρήσεων .

Οι επιστημονικές δραστηριότητες για την προετοιμασία της εκτόξευσης του EarthCARE βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στις 25 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ειδική πτήση UAV από την ομάδα USRL του Ινστιτούτου Κύπρου και οι δραστηριότητες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το τέλος της αποστολής.

Στην αποστολή συμμετέχει επίσης, επιστημονική ομάδα από το Κυπριακό Παρατηρητήριο Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης (CARO) του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης (EratosthenesCoE).

Η δυναμική συμμετοχή επιστημόνων από την Κύπρο σε αυτή τη σημαντική αποστολή, συμπεριλαμβανομένων δύο Ευρωπαϊκών Κέντρων Αριστείας, αναδεικνύει την σημαντική συμβολή  της χώρας μας στην δημιουργία επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δραστηριότητες προετοιμασίας της αποστολής EarthCare συμμετέχουν 42 σταθμοί ατμοσφαιρικών μετρήσεων από 18 χώρες, υπό τον συντονισμό του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΕ Horizon-2020 ATMO-ACCESS καθώς και δίκτυα επιστημόνων από  την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Περισσότερες πληροφορίες για το Earthcare:  https://earth.esa.int/eogateway/missions/earthcare

Το ATMO-ACCESS χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Ορίζοντας 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΙΑ (Integrated Activity) ATMO-ACCESS στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101008004.