Ιδού οι τέσσερις αλλαγές που αποφάσισε το ΥΠΑΝ για τις εξετάσεις τετραμήνων

Τρίτη, 21/3/2023 - 16:15

Σε πλήρη αναδιαμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών ανά τετράμηνο προχωρά του Υπουργείο Παιδείας, μετά από συνεννόηση και διαβούλευση με όλους τους εταίρους.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι ΄'στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την παιδαγωγική στήριξη όλων των μαθητών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, προχωρεί σε βελτιωτικά μέτρα για το θέμα της εξέτασης του δεύτερου τετραμήνου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς." Συγκεκριμένα, το ΥΠΑΝ θα προτείνει:

  • Τη μείωση της βαρύτητας της γραπτής εξέτασης του δεύτερου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2022-2023 από 40% σε 20%, με νομοθετική ρύθμιση
  • Τη μείωση της εξεταζόμενης ύλης στο 60% της διδαχθείσας.
  • Επιπρόσθετα, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία μηχανισμός παρακολούθησης για την εποπτεία της θεματοθέτησης και του ελέγχου του βαθμού δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων, ώστε να αποφευχθεί πρόσθετο άγχος και επιβάρυνση των μαθητών/τριών στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο.
  • Δόθηκαν επίσης οδηγίες για σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου.

Το ΥΠΑΝ διευκρινίζει ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο προγραμματισμός για το υπόλοιπο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς να αναδιαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

"Οι σχολικές μονάδες θα ενημερωθούν  αναλυτικά με σχετικές εγκυκλίους, το συντομότερο δυνατόν. Ο πλήρης σχεδιασμός για το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών/τριών, με την κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος των τετραμήνων, ο οποίος θα ισχύσει από την σχολική χρονιά 2023-24, θα ανακοινωθεί πριν από το τέλος της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς."

Το ΥΠΑΝ έχει ενημερώσει για τις προτάσεις του όλους τους εμπλέκόμενους φορείς.