Κύπρος

Η τοποθέτηση τέως Προέδρου του ΔΣ του ΡΙΚ Ανδρέα Φράγκου για την έκθεση ΓΕ

Τις παρατηρήσεις του για την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΡΙΚ καταγράφει σε γραπτή δήλωσή του ο Τέως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ Ανδρέας Φράγκος.

Αυτούσια η δήλωση:

Είχα την τιμή να υπηρετήσω ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021. Δεν έβαλα μέσο να διοριστώ και ούτε παρακάλεσα κανένα προς αυτό τον σκοπό και ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τιμή που μου έκανε. Η θέση αυτή δεν προνοεί κανένα μισθό ούτε είναι θέση υπηρεσιακή. Έφυγα από το ΡΙΚ με δύο φλιτζάνια με το λογότυπο του ΡΙΚ τα οποία τα αγόρασα από την καντίνα του και μια καρφίτσα που με περηφάνια την φορούσα. Έτσι όπως έπρεπε να φύγω και όπως πρέπει να αποχωρεί οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει δημόσιο αξίωμα.

Διάβασα την τελευταία έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (EY) για το ΡΙΚ που δημοσιεύθηκε την 24η Ιανουαρίου 2022 και νοιώθω έντονα την ανάγκη να παρατηρήσω τα ακόλουθα, όσον αφορά σε δύο, τουλάχιστον, θέματα που παρουσιάζουν ανακρίβειες και με αφορούν ως τον τότε Πρόεδρο του Δ.Σ. Οι ανακρίβειες αυτές θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι η ΕΥ δεν είχε τα πιο κάτω έγγραφα στα οποία και θα αναφερθώ και είναι στη διάθεση της αλλά και στη διάθεση του οποιουδήποτε ενδιαφερομένου:

1) Στις σελίδες 17-19 της Έκθεσης, η ΕΥ αναφέρεται στη «Μελέτη για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΡΙΚ» του 2014 από μεγάλο Συμβουλευτικό Οίκο και για το Οργανόγραμμα. Η κύρια της κριτική είναι ότι ενώ η μελέτη αυτή του 2014 εισηγείτο μείωση του προσωπικού κατά 49-60 άτομα, το Οργανόγραμμα έγινε όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του ΡΙΚ αλλά βάσει των αιτημάτων των Συντεχνιών.

Φαίνεται στα όσα παραθέτει η ΕΥ, πως δεν έχει ή δεν έλαβε υπόψιν της, την ανανεωμένη «Έκθεση αναφορικά με την Οργανωτική Δομή του ΡΙΚ» του Νοεμβρίου του 2019, του ίδιου Συμβουλευτικού Οίκου. Στην εν λόγω έκθεση ο Συμβουλευτικός Οίκος συγκρίνει την πρόταση του Δ.Σ. με τις εισηγήσεις των Συντεχνιών, των Διευθυντών των Τμημάτων και μιας Ad-Hoc Επιτροπής που συνέστησε το Δ.Σ.,  με τις εισηγήσεις της στην Μελέτη που έκανε το 2014 και αναφορά κάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία. Έλαβε υπόψιν και της κατά καιρούς Εκθέσεις της ΕΥ για το ΡΙΚ.

Παραθέτω πιο κάτω, αυτολεξεί τα όσα αναφέρει ο Συμβουλευτικός Οίκος στη σελίδα 8 της εν λόγω έκθεσης του,   υπό τον τίτλο «Ανάλυση της πρότασης του Δ.Σ. για την Οργανωτική Δομή του ΡΙΚ»

«Τον Οκτώβρη του 2014 ολοκληρώθηκε μελέτη για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΡΙΚ από την (αναγράφεται το όνομα του Οίκου) στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ετοιμασία μελέτης για στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για το ΡΙΚ». Στα πλαίσια αυτού του έργου παρουσιάστηκαν προτάσεις και εισηγήσεις αναφορικά με την οργανωτική δομή και στελέχωση του ΡΙΚ. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΡΙΚ όπως αυτή διαμορφώθηκε και μας παρουσιάστηκε το 2019, φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατή με μια εκ των επιλογών για οργανωτική δομή – συγκεκριμένα την Επιλογή 3 – που παρουσιάστηκε στην έκθεση «Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταρρύθμισης (“To-be)» της (αναγράφεται το όνομα του Οίκου) το 2014. Επιπρόσθετα, η πρόταση του ΔΣ για νέα οργανωτική δομή φαίνεται να συμβαδίζει με διεθνείς τάσεις στον τομέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και πρακτικές σε θέματα οργανωτικής δομής από άλλους παρόμοιους Οργανισμούς.»

Περαιτέρω στις σελίδες 21 και 22 της Έκθεσης του Οίκου του 2019 αναφέρει τον τότε υφιστάμενο αριθμό προσωπικού και την εισήγηση του Δ.Σ. και προτείνει την αύξηση στον αριθμό των οργανικών θέσεων από 220, που ήταν η πρόταση του Δ.Σ., στις 245-250. Σημειώστε ότι ο αριθμός αυτός αφορά όλο το προσωπικό του ΡΙΚ ήτοι αορίστου διαρκείας και μονίμους υπαλλήλους. Η υφιστάμενη τότε κατάσταση ήταν 79 μόνιμοι υπάλληλοι και 264 Αορίστου διαρκείας (full time) σύνολο 343. Εξαιρούνται οι  εργάτες που δεν κατέχουν οργανική θέση, όπως και οι Συνεργάτες Ορισμένου Χρόνου. Το Δ.Σ. πρότεινε 220 θέσεις, δηλαδή θα μειωνόταν το προσωπικό  κατά 123 άτομα. Μετά από τις διαβουλεύσεις με τις συντεχνίες καταλήξαμε στα 263 άτομα. Αυτό σήμαινε τη μείωση του  προσωπικού κατά 80 άτομα. Ταυτόχρονα άρχισαν οι διεργασίες για την  ετοιμασία ενός σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης, έργο το οποίο  προχωρεί το νυν Δ.Σ. Η μείωση του προσωπικού θα μπορούσε να επιτευχθεί με την άμεση απόλυση 80 ατόμων. Αντί αυτής της επιλογής  η οποία θα άφηνε στον δρόμο εν καιρώ οικονομικής κρίσης και πανδημίας 80 οικογένειες, συμφωνήσαμε να υπηρετούν έναντι των μονίμων θέσεων (με πολλές προϋποθέσεις) και να διπλοσταυρώνονται οι θέσεις με την αφυπηρέτηση τους. Αυτά όχι μόνο δεν αναφέρονται καθόλου στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αλλά αντιθέτως η ΕΥ καταγράφει ότι ενεργήσαμε κατά των εισηγήσεων του Συμβουλευτικού Οίκου γεγονός το οποίο, φυσικά δεν ευσταθεί.

Οι πρόνοιες του Οργανογράμματος και οι ρυθμίσεις για τους Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, για τους οποίους η έκθεση του Οίκου εισηγούνταν την εναρμόνιση των κλιμάκων τους με τη Δημόσια Υπηρεσία, τέθηκαν ενώπιον της Βουλής στα πλαίσια του Προϋπολογισμού και ψηφίστηκαν σε νόμο με την έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ. Οι πρόνοιες αυτές και τα θέματα των Αορίστου Χρόνου Συνεργατών απασχολούσαν για πολλά χρόνια όλα τα προηγούμενα Δ.Σ.

2) Το δεύτερο θέμα που θίγει η ΕΥ στην έκθεση της και με αφορά βρίσκεται στη σελίδα 28 και πρόκειται για μια επιστολή ημ. 6ης Μαίου 2021 προς τον Υπουργό Εσωτερικών την οποία υπογράφω ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και κατά την ΕΥ αποτελεί παρέμβαση μου ως αναρμοδίου οργάνου για την πρόσληψη συγκεκριμένης παρουσιάστριας. Επίσης, εσφαλμένα, αναφέρει ότι κοινοποιήθηκε στον Αν. Γενικό Διευθυντή η εν λόγω επιστολή στις 24 Μαίου 2019.

Συμφωνώ απολύτως με την ΕΥ ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καμία αρμοδιότητα έχει να κρίνει αν κάποιος ή κάποια έχει τα προσόντα για παρουσίαση ή όχι εκπομπής. Την επιστολή αυτή την ετοίμασε η Υπηρεσία και αναφερόταν σε 5 συνεργάτες για κάλυψη επειγουσών αναγκών του ΡΙΚ, τεχνικές και άλλες. Η επιστολή, μου δόθηκε για υπογραφή στις 6 Μαΐου 2019 και στάληκε στον Υπουργό Εσωτερικών την επομένη με κοινοποίηση και στον Αν. Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ. Την επιστολή την υπέγραψα εκ της θέσεως μου ως Προέδρου του Δ.Σ. εφόσον απευθείνετο ιεραρχικά στον Υπουργό από τον οποίο το ΡΙΚ ζητούσε την έγκριση του οικείου Υπουργείου.

Στην επιστολή αυτή εν πάση περιπτώσει, αναφέρεται ρητά ότι η συγκεκριμένη παρουσιάστρια πέρασε από ανοικτή διαδικασία και ότι ήταν εισήγηση και πρόταση της Υπηρεσίας και φυσικά όχι δική μου. Τώρα πώς αυτό θεωρήθηκε από την ΕΥ παρέμβαση μου ως αναρμοδίου οργάνου για αδιαφανή πρόσληψη από τη στιγμή που ρητά αναφέρεται ότι ήταν εισήγηση της Υπηρεσίας μετά από σχετική ανοικτή διαδικασία, ταπεινά πιστεύω, ότι είναι το λιγότερο άδικο προς το πρόσωπο μου. Εννοείται ότι η σχετική επιστολή είναι στην διάθεση της ΕΥ.

Κατά την διάρκεια της θητείας μου είχα την επιλογή είτε να μην κάνω τίποτα και να ισχυριστώ ότι ήταν δύσκολα και απλά προσπάθησα είτε να έχω την τόλμη να προχωρήσουμε σε σημαντικές αλλαγές και λύσεις σε προβλήματα που παρέμεναν έρμαιο ατέρμονων συζητήσεων.

1) Πέραν της υλοποίησης του νέου Οργανογράμματος του ΡΙΚ και της ρύθμισης του μεγαλύτερου προβλήματος αλλά και αδικίας για τους Αορίστου Χρόνου Συνεργάτες, την επίλυση του θέματος των Περιθωριακών Ωφελημάτων, που απασχολούσε το ΡΙΚ από την δεκαετία του 1980 με εξοικονόμηση για το ΡΙΚ και το δημόσιο 8,9 εκ. Ευρώ και όχι 7,5 όπως και λανθασμένα αναφέρει, στο τέλος της έκθεσης της η ΕΥ,  γεγονός για το οποίο δεν αποδίδεται οποιαδήποτε σημασία αλλά αντίθετα σχολιάζεται γενικά ως  κακοδιαχείριση.

2) Την προώθηση και δρομολόγηση της ανέγερσης του νέου κτηρίου του ΡΙΚ με σχετική συμφωνία και στήριξη από το οικείο Υπουργείο.  

3) Ακολουθήσαμε την εισήγηση της ΕΥ και τολμήσαμε για πρώτη φορά από της Ιδρύσεως του ΡΙΚ, μετά από 65 χρόνια, την προκήρυξη προσφορών για νέο Νομικό Σύμβουλο.

4) Θεσμοθετήσαμε με απόφαση του Δ.Σ. για πρώτη φορά ειδική διαδικασία για υποβολή προτάσεων για τηλεοπτικά προγράμματα τόσο εσωτερικά αλλά και ανοικτά στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο εκτός ΡΙΚ, ενισχύοντας τη διαφάνεια, γεγονός που δεν έτυχε καμίας αναφοράς από την ΕΥ.

5) Προχωρήσαμε με 3 χρονοβόρες και με πολλά εμπόδια ποικίλης φύσεως,  πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον Ανωτέρου Λειτουργού του ΡΙΚ που συγκεκριμένη αναφορά έκανε και η ΕΥ και καταφέραμε να φθάσουμε μέχρι και την απόφαση για την ενοχή του, γεγονός που η ΕΥ δεν αναγνώρισε ως σοβαρή προσπάθεια αλλαγής της κουλτούρας της ατιμωρησίας.

6) Προχωρήσαμε ανάμεσα σε άλλα στην ανάπτυξη στα πρότυπα του αντίστοιχου του διεθνούς Over The Top Media Service NETFLIX και ERTFLIX, πρωτοποριακή για τα Κυπριακά δεδομένα, με το προσωρινό όνομα RIKFLIX, το οποίο ήδη δοκιμάζεται τεχνικά στον αέρα πιλοτικά.

7) Λειτουργήσαμε το ΡΙΚ με ελάχιστο προσωπικό κατά την διάρκεια του ξεσπάσματος της πανδημίας και ενημερώναμε όλη την Κύπρο αδιάλειπτα, εκπληρώνοντας την υποχρέωση μας εκ του νόμου και εκ της θέσεως μου για παροχή ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως και πολλές άλλες δράσεις.

Καταλήγοντας, θέλω να εκφράσω την λύπη μου γιατί ενώ αφιερώσαμε τόσο οι συνάδελφοι μου στο Δ.Σ. όσο και εγώ ατελείωτες ώρες, αφήνοντας πίσω τόσο τη δουλειά μας όσο και την οικογένεια μας και με επίπτωση και στην υγεία μας, προσπαθώντας να κάνουμε τα πράγματα έστω και στο ελάχιστο καλύτερα, έχουμε καταλήξει να διαβάζουμε στον τύπο και να ακούμε στην τηλεόραση, πράγματα που ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Είναι κρίμα να διασύρεται η υπόληψη έντιμων ανθρώπων που αφελώς πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ελάχιστο για τον τόπο τους και σκέφτομαι αν τελικά άξιζε τον κόπο. Εκτιμώ και σέβομαι τις τιτάνιες προσπάθειες της ΕΥ, αλλά ταπεινά πιστεύω ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κρίσεις τους και στις αξιολογικές τους αναφορές.

Το ΡΙΚ έχει πολλά και διαχρονικά προβλήματα αλλά είναι και ο εύκολος στόχος για όλους. Η πλειοψηφία των ανθρώπων του ούτε τεμπέληδες είναι, ούτε λαμβάνουν τις χιλιάδες των Ευρώ που νομίζει ο κόσμος και ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί τους.

Ανδρέας Φράγκος

Τέως Πρόεδρος Δ.Σ. ΡΙΚ

Επόμενο άρθρο

Απαντά στις "φωνές" ο ΟΑΥ: 16 τα εκκρεμούντα αιτήματα για ένταξη νέων φαρμάκων

Πώς σχολιάζει τα περί ύπαρξης οικονομικών λόγων πίσω από την καθυστέρηση στην αξιολόγηση
27/01/2022 - 14:14

ΣχετικέςΕιδήσεις

Υπέρ της βελτίωσης της διαφάνειας των δαπανών για τις Προεδρικές η Ελεγκτική

Ποιες αδυναμίες εντοπίζονται και ποιες αλλαγές εισηγούνται ενόψει 2023
16/05/2022 - 11:56

Κωστής Ευσταθίου: Πού είναι το λάθος να ζητήσω παρέμβαση;

Την υπόθεση με το "κόψιμο" βουλευτή από εκπομπή του ΡΙΚ συζήτησε η Βουλή
12/05/2022 - 16:31

Επιμένει το ΡΙΚ: Ενδοτμηματική ασυνεννοησία το περιστατικό με τον Φοινικαρίδη

Τι αναφέρει ανακοίνωση πριν τη σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής
11/05/2022 - 11:40

"Όποιος κατέχει στοιχεία για παρεμβάσεις να τα καταθέσει", λέει το ΡΙΚ

Με εννέα σημεία απαντά στις επικρίσεις για το "κόψιμο" βουλευτή από εκπομπή
11/05/2022 - 10:43

Προσφυγή Οδυσσέα στο Ανώτατο για τον τίτλο του Βοηθού Ελεγκτή

Γιατί αποφάσισε να προσφύγει εναντίον του Υπουργείου Οικονομικών
09/05/2022 - 15:18

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Σε ετοιμότητα το Τμήμα Δασών ενόψει καλοκαιριού (ΒΙΝΤΕΟ)

Τέθηκε σε εφαρμογή το ειδικό εθνικό σχέδιο Ήφαιστος στο πλαίσιο άσκησης

Ευλογιά των πιθήκων: Αυτό είναι το πλάνο διαχείρισης κρουσμάτων στην Κύπρο

Ανησυχία που προκαλούν τα αυξανόμενα περιστατικά ανά το παγκόσμιο

Νεκρός ο εντολέας του Αζέρου εκτελεστή: Η σχέση του με την Κύπρο (ΒΙΝΤΕΟ)

Φαίνεται να τον στρατολόγησε για να διαπράξει εγκλήματα εναντίον Ισραηλινών επιχειρηματιών
Ελλάδα

«Μαμά, είσαι κακιά»: Βρέθηκε σημείωμα γραμμένο από τα χέρια της Τζωρτζίνας

Απλήρωτοι λογαριασμοί και πράγματα των νεκρών παιδιών στο διαμέρισμα της σπιτονοικοκυράς

«Φρουροί της Επανάστασης»: Ανέλαβαν ευθύνη για το ρεσάλτο στα ελληνικά τάνκερ

Συνολικά φαίνονται να βρίσκονταν 10 Έλληνες και ένας Κύπριος στα πληρώματα

Έφτασε στην Αθήνα ο Μπιλ Γκέιτς

Ο ιδρυτής της Microsoft θα μείνει στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια»
Διεθνή

1989 JA: Ο πελώριος αστεροειδής που "φλερτάρει" με τη Γη (ΒΙΝΤΕΟ)

Θα εμφανιστεί ξανά σε τόσο κοντινή απόσταση από τον πλανήτη μας σε περίπου 900 χρόνια

Επιστρέφει ο τρόμος στο Κίεβο: Ξανά στα σύνορα ρωσικά στρατεύματα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ρωσική προέλαση στο Ντονμπάς, φεύγουν οι Ουκρανοί άμαχοι

Η Ρωσία ζητά ανταλλάγματα: Βάζει όρους για να...απελευθερώσει σιτηρά (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι ΗΠΑ βγάζουν μπροστά άλλο ένα οικονομικό όπλο, σπρώχνοντας τη Μόσχα σε τεχνητή χρεοκοπία

tv news

Ο Στέφανος έχει αρχίσει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να φύγει στην Ισπανία...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

O Άγγελος ανακαλύπτει το μυστικό της Αργυρώς και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 28/05/2022 - 00:15ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
Σάβ, 28/05/2022 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ