Κύπρος

Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διοργανώνει Εθνικό Συνέδριο με θέμα «Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης».

Το συνέδριο θα λάβει χώρα το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 στις 9:00 με 14:00 στο Hilton, στη Λευκωσία. Η εκδήλωση θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο μέρος να αποτελείται από συζήτηση μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής και τεχνοκρατών που συνδέονται με τη θεματική του συνεδρίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εργαστήριο με τίτλο «Young Changemakers» και εργαστήριο με τη μορφή διαρθρωμένου διαλόγου με σκοπό τη συλλογή των απόψεων των νέων που θα συμμετέχουν στο συνέδριο όσον αφορά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Πρόγραμμα

08:15– 08:45 Προσέλευση & Εγγραφές

09:00 – 09:30 Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, Υπουργός Εξωτερικών

Χαιρετισμός  κα Silija Markkula, Προέδρος Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας

Χαιρετισμός κ. Αντώνη Κουρρά, Πρόεδρος Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

09:30 – 10:30 Συζήτηση

Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην  Κύπρο, κα Μυρτώ Ζαμπάρτα

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, κα. Χριστιάνα Ξενοφώντος

Εθνικός Εκπρόσωπος των Πολιτών της Κύπρου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, κ. Αντώνης Κουρράς

Συντονισμός συζήτησης: κα Βίβιαν Κανάρη

10:30 – 11:00  Διάλειμμα

11:00 – 13:00  Εργαστήριο «Young Changemakers»

13:00 – 14:00  Γεύμα

Άλλες Πληροφορίες:

Δήλωση Συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8KeRVz_AHVANSgDy3mjtnSewgasec8dzplQyMVAp53XJU3A/viewform?usp=sf_link

Γλώσσα διεξαγωγής του ΣυνεδρίουΕλληνικά
Χρηματοδότης του ΣυνεδρίουThe 25 Percent Project” awarded to the European Youth Forum and sponsored by the COMM Unit of the European Parliament – COMM/SUBV/2020/E

Στοιχεία επικοινωνίας:

Χριστίνα Γιανναπή, Εκτελεστική Γραμματέας, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, info@cyc.org.cy
Αντώνης Κουρράς, Πρόεδρος, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, president@cyc.org.cy

To πρόγραμμα «The 25 Percent Project»

Παρά το γεγονός ότι οι νέοι αντιπροσωπεύουμε το 25 τοις εκατό του πληθυσμού της Ευρώπης, αντιμετωπίζουμε πολλά εμπόδια στο να έχουμε λόγο για το μέλλον μας.

Το 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης προκειμένου να σχηματίσουμε όλοι μαζί το όραμά μας για το μέλλον της ηπείρου μας. Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για να ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, για να διασφαλίσουμε ότι οι φωνές των νέων εισακούγονται και ότι οι νέοι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την Ευρώπη.

Το «25 τοις εκατό» είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται για τους νέους, από τους νέους, για να βεβαιωθούμε ότι οι ιδέες μας ακούγονται εκεί πού λαμβάνονται οι αποφάσεις και για να παρέχουμε στους/στις νέους/νέες τα εργαλεία και τους πόρους που χρειαζόμαστε ώστε να αμφισβητήσουμε το καθεστώς που επικρατεί και να αναλάβουμε δράση για τα θέματα που μας απασχολούν.

Για να επιτύχουμε το όραμά μας, επιθυμούμε να ενώσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τους/τις νέους/νέες διαμέσου:

 • 200 τοπικών και 5 εθνικών εκδηλώσεων που προσεγγίζουν τουλάχιστον 3.500 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες
 • Μιας Πολύγλωσσης Διαδικτυακής Εκστρατείας που προσεγγίζει τουλάχιστον 500.000 νέους, συγκεντρώνοντας τις ιδέες τους στο Συνέδριο και μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό που αποτελεί πηγή έμπνευσης.
 • Ενός εγχειριδίου με προσαρμόσιμους και προσωπικούς πόρους για την υποστήριξή των νέων ούτως ώστε να γίνουν φορείς της αλλαγής που θέλουν να δουν
 • Μιας διεθνούς εκδήλωσης που θα συγκεντρώσει 150 νέους/νέες για να συζητήσουν όλες τις ιδέες που συλλέγονται και να τις μετατρέψουν σε 15 συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρους της νεολαίας.
 • Χάραξη Πολιτικής στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «The 25 Percent Project»

Ιστοσελίδα https://the25percent.eu

Facebook https://www.facebook.com/the25percent

Instagram https://www.instagram.com/the_25_percent/

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα εκπροσώπησης των Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο, λειτουργώντας ως ο συντονιστικός τους φορέας με την πολιτεία και ως αντιπροσωπευτικός τους φορέας σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα στα οποία καλούνται να εκπροσωπηθούν. Στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, συμμετέχουν σήμερα όλες οι οργανώσεις νεολαίας των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών παρατάξεων, μαθητών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, αγροτικών οργανώσεων, τουρκοκυπριακών οργανώσεων, θρησκευτικών ομάδων και αρκετές άλλες οργανώσεις νεολαίας οι οποίες ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία. Ο σκοπός του ΣυΝΚ, είναι να προάγει το διάλογο και την συνεργασία μεταξύ των Οργανώσεων μελών του και παράλληλα να προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, για την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι νέες του τόπου μας. Παράλληλα, μέσα από τη δράση του και την ανάπτυξη προγραμμάτων, γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, βασισμένης στην κατανόηση, στον αμοιβαίο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών σε ολόκληρη την Κύπρο. Το ΣυΝΚ από την ίδρυση του, είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, και συμμετέχει στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και παραγωγής πολιτικής για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη συνεργασίας με τα άλλα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί ως σημαντικός εταίρος του κράτους στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την Νεολαία. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου προεδρεύει της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο με τη Νεολαία και είναι ένας εκ των δύο συνδιοργανωτών της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας που έλαβε χώρα μεταξύ 11 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 στην Λευκωσία στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου έχουν να κάνουν με την ενημέρωση, ενδυνάμωση και εκπροσώπηση της Νεολαίας της Κύπρου:

 • H προώθηση του διαλόγου και επικοινωνίας ανάμεσα στις ΜΚΟ Νεολαίας
 • H προσφορά ενός αντιπροσωπευτικού πλαισίου για τις οργανώσεις μέλη του, για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και ανάπτυξη διαλόγου σε θέματα που αφορούν τους νέους.
 • H ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνείδησης στην νεολαία της Κύπρου
 • H ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και την ενεργό πολιτότητα
 • H προώθηση της αναγνώρισης των ΜΚΟ Νεολαίας και της μη-τυπικής εκπαίδευσης από το ευρύτερο κοινό
 • H προώθηση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και η προώθηση πολιτικών για τη νεολαία στη βάση των ψηφισμάτων, αποφάσεων και εισηγήσεων του Ο.Η.Ε., της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Επόμενο άρθρο

Αυτούς τους νεαρούς καταζητούν οι Αρχές για τα επεισόδια στο ΠΑΦΟΣ-ΑΠΟΕΛ U19

Τέσσερα πρόσωπα έχουν ήδη συλληφθεί, για την ίδια υπόθεση
29/11/2021 - 15:05

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Ενώνουν δυνάμεις για επίτευξη των στόχων

Ο αντίκτυπος της πανδημίας στους νέους στο επίκεντρο του Εργαστηρίου Συν-σχεδιασμού
14/01/2022 - 15:44

Δέκα λεπτά με τη νέα Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου Μαρία Κολά (ΒΙΝΤΕΟ)

Η προτεραιότητα, το παράπονο της νεολαίας, το μήνυμα σε κάθε νέ@ αλλά και στην Πολιτεία
09/01/2022 - 12:56

Από αναβολή σε αναβολή το Συνέδριο στους Οικολόγους (ΒΙΝΤΕΟ)

Εσωστρέφεια και προβλήματα στο Κίνημα εξαιτίας ενός υποψηφίου
13/12/2021 - 14:18

Αντιδράσεις και φωνές λίγο πριν την αναβολή του Συνεδρίου των Οικολόγων (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο διαμαρτυρόμενος ήταν μέλος που είχε πετύχει δικαστικά την προηγούμενη αναβολή
12/12/2021 - 20:50

Εκλογές Οικολόγων: Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά το συνέδριο

Δεν συγκεντρώθηκε ο αριθμός μελών όπως προνοεί το καταστατικό
12/12/2021 - 14:29

Αννίτα Δημητρίου: "Άριστη ευκαιρία" η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Συνάντηση με την Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
10/12/2021 - 16:37

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Πλαστά SafePass: Δεν παραδέχεται ενοχή ο καρδιολόγος από τη Λάρνακα

Κατηγορείται ότι έδωσε ψεύτικα πιστοποιητικά εμβολιασμού έναντι αμοιβής

Εφαρμόζεται εν μέσω ανησυχιών και αντιδράσεων το Test to Stay στα σχολεία

Εισήγηση για μείωση καραντίνας των ανεμβολίαστων που δηλώνονται ως επαφές από σε 10 ημέρες

Συντονισμένη επιχείρηση στη Λάρνακα: Τέσσερεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Έρευνες σε υποστατικά στην επαρχία Λάρνακας-Ανευρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης
Ελλάδα

Γιώργος Καραγιώργης: Τον αποχαιρετήσαν με γλέντι, όπως ακριβώς ήταν η ζωή του

Το τελευταίο αντίο στον Ε/κ γλεντζέ του Λονδίνου - Έσπασαν πιάτα πάνω από τον τάφο του

Στην «κατάψυξη» για δέκα ημέρες η Ελλάδα και χιόνια στην Αττική

Τι είναι ο αεροχείμαρρος που φέρνει πολικές θερμοκρασίες στη χώρα

106 νεκροί σε ένα 24ωρο: Πάνω από 20,000 τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα

673 ασθενείς δίνουν μάχη με τη νόσο Covid-19 στα νοσοκομεία της χώρας
Διεθνή

Θανατώνουν 2000 χάμστερ επειδή μολύνθηκαν από κορωνοϊό

"Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η υγεία του πληθυσμού" είπε ο Υπ. Υγείας του Χονγκ Κονγκ

Πυρκαγιά στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης: Ένας νεκρός, εννέα τραυματίες (BINTEO)

Eκρηξη αερίου προκάλεσε την πυρκαγιά και την κατάρρευση κτιρίου

Παρατάσσουν στρατό και άρματα: Επί ποδός πολέμου Ρωσία-Ουκρανία (ΒΙΝΤΕΟ)

Ύστατη προσπάθεια αποκλιμάκωσης από το ΝΑΤΟ - Καλεί Ρωσία σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων

tv news

Ο Στάθης θολωμένος από το πάθος, κάνει μια προσπάθεια να αποτρέψει την Ιουλία...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Η Αργυρώ οδηγήται σε μία φρικτή ανακάλυψη... Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο πια...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 19/01/2022 - 01:00ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Τετ, 19/01/2022 - 02:45WORLD PARTY
Τετ, 19/01/2022 - 03:30ΣΑΣΜΟΣ
Τετ, 19/01/2022 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ