Χρωστά εξηγήσεις στην Κομισιόν η Κύπρος… δεν εισήγαγε νέες μεθόδους για το νερό

Τρίτη, 28/3/2023 - 21:05
Μικρογραφία

Του Ευάγγελου Αγαπίου

Μια απάντηση η οποία δεν δόθηκε ποτέ και μια εναρμόνιση που  ακόμη βρίσκεται στα σκαριά παρά την λήξη της προθεσμίας, φέρνουν την Κύπρο ενώπιον της Κομισιόν. Ο λόγος για οδηγία  η οποία εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που ενδεχομένως να προκύπτουν από μολυσμένο πόσιμο νερό.  Η χώρα μας όφειλε να κοινοποιήσει τον τρόπο ενσωμάτωσης της μέχρι τις 12 Ιανουαρίου.

Ηρόδοτος Ηροδότου – Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών
Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι η οδηγία είναι οριζόντια και βάζει πρόνοιες που έπρεπε να εκτελεστούν από διαφορετικά τμήματα οπόταν έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση ούτως ώστε να ετοιμαστεί ένα κείμενο.

Η επικαιροποιημένη νομοθεσία εισάγει νέα μεθοδολογία για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων ποιότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού νερού.

Οδηγία 2020/2184
Τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε μικροοργανισμούς και παράσιτα, τα οποία συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Ηρόδοτος Ηροδότου – Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών
Δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας για μεταφορά της οδηγίας στο Εθνικό δίκαιο. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του νερού ισχύει οπότε δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος.

Η επιστολή έφυγε από τις Βρυξέλες  με παραλήπτη την Κύπρο και άλλα 19 κράτη μέλη τα οποία έχουν μπροστά τους 2 μήνες να ενημερώσουν για τα εναρμονιστηκά νομοθετικά μέτρα που έλαβαν στη βάση της οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση η Κομισιόν έχει δικαίωμα να άγει την παράβαση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. Ζητώντας σε βάθος χρόνου την επιβολή κυρώσεων.

«Φτωχή» η Κύπρος

Την ίδια ώρα η Ε.Ε. κατατάσσει την Κύπρο στην τελευταία θέση ως την φτωχότερη χώρα σε νερό στην κοινότητα. Οι ανάγκες σε νερό σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας είναι πολλαπλάσιες της ικανότητας των φυσικών της υδατικών πόρων, οι οποίοι εξαρτώνται αποκλειστικά από τη βροχόπτωση.